Пак ще ни защитават от ниските цени

„Желанието на бизнесмените за печалба е това, което дърпа цените надолу, освен ако ценовата конкуренция не е предпазена умишлено, обикновено от държавата."

Томас Соуел

 

Тази седмица „Мобилтел" внесе жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу „Виваком" с обвинението, че при два определени пакета услуги „увреждат конкуренцията" като предлагат цени „по-ниски от реалните разходи".[1]

Първо, в същността си развитието на конкуренцията цели намаляването на цените, и ако те наистина намаляват, конкуренцията не се уврежда, ами засилва. Второ, малко вероятно е „Мобилтел" да има добра представа за разходите на друга компания, каквато е „Виваком". Възможно е Мобилтел да прави сравнение със собствените си разходи, които вероятно са по-високи. Трето, дори и „Виваком" да предлага цени под себестойността на услугата, това е изцяло фирмена политика и всякаква външна намеса би била неоправдана.[2]

Но какви са ефектите от тези цени върху потребителите?

Безспорно положителни –  ще имат достъп до все по-евтини услуги – както абонатите на „Виваком", така и тези на „Мобилтел", защото компанията ще се принуди да свали цените под конкурентния натиск, за да не загуби клиенти в посока „Виваком". Потребителите по никакъв начин не се интересуват дали цените са под себестойността, дали някоя компания „злоупотребява с господстващо положение", дали „краде пазарен дял", дали е „нелоялен конкурент" или „уврежда конкуренцията". Тази конкуренция е печеливша за тях. Всички тези фрази, които обикновено целят да настроят негативно широката публика, винаги крият безочливо лицемерие и най-често идват от речника на тези компании, които търсят легитимна държавна закрила на техните интереси. Само че държавата не би трябвало да защитава специалните корпоративни интереси, както се намеква в този казус, а да позволи свободната конкуренция, от която най-голяма полза да имат потребителите. Като цяло обаче Законът за защита на конкуренцията позволява точно обратното – той по-скоро защитава отделни конкуренти, отколкото полезната и здравословна конкуренция. Това трябва да се промени. Така „жалби" като тази през изминалата седмица не трябва да виждат бял свят.

 


[1] Повече информация за жалбата на http://mtel.bg/mobiltel/press.php?id=564

[2] Коректно би било да споменем, че в някои страни законодателството забранява по-ниски цени от разходите. Аргументацията е, че с такава стратегия фирмите опитват да изкарат конкурентите извън пазара, след което отново да вдигнат значително цените. Тази логика има един основен пропуск, който е отразен в икономическата литература и в законодателството в други страни: след вдигането на цените пазарът отново става привлекателен за навлизане на конкуренти, което води до ново конкурентно ниво на цени и брой фирми.


Свързани публикации.