Пак ли?

Не измина и месец откакто стана ясно, че определянето на минимални цени за архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ще отпаднат при влизането на България в Европейския съюз и попаднахме на същата случка.

В гласувания Закон за геодезията и картографията през април 2006 година има изискване за прилагане на минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности.

Законът е класика в жанра:

 • Има си Камара на инженерите по геодезия;

 • Камарата определя минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности и следи за спазването им;

 • Инженерите по геодезия, които извършват дейности по геодезия, картография и кадастър, задължително членуват в Камарата на инженерите по геодезия (доброволно е членството на инженери по геодезия, които са служители в администрацията на органите на изпълнителната власт и на общините; или не работят по специалността си).

 

Толкова ни е познато това и толкова е сбъркана логиката, че считаме, че пак трябва да посочим негативните ефекти от регулацията:

  • Долният праг за услугите ограничава конкуренцията между упражняващите професията;

  • Минималните цени задържат цените за потребителите на определено минимално ниво;

  • Предоставя се дискреционна власт на Камарата;

  • Камарата събира еднократни встъпителни вноски и годишни вноски, които представляват вид данък върху упражняващите професията;

  • Задължителността за членство в Камарата нарушава принципа на свободно сдружаване.

 

Въпросът е защо се повтаря една и съща грешка?

Едното обяснение е, че законодателите не могат да проумеят, че този тип регулации не са логични от икономическа гледна точка.

Другото обяснение е, че всички негативни ефекти са ясни, но определени заинтересовани групи успяват да се наложат, за да получат привилегии и защита, и ресорното министерство не успява да наложи волята си за свободен пазар.

Има и трето обяснение – на никой не му пука.

Ако е първото – ние можем да помогнем със сметка какви са разходите и ползите от минималните цени за геодезистите, потребителите и държавата.

Ако причината са второто и трето обяснение – какъв Европейски съюз, какъв пазар, каква свобода?!


Свързани публикации.