Отворени обществени поръчки

През последните няколко месеца ИПИ работи[1] по отворените данни за обществените поръчки. Обработката на данните показа, че в периода 2007-2015 г. държавните структури са похарчили над 60 млрд. лв. чрез близо 200 хиляди обществени поръчки.

Основният проблем, който целим да разрешим чрез проекта „Отворени обществени поръчки”, е да се намали прахосването на обществен ресурс при обществените поръчки. За целта вече направихме няколко анализа по отворените данни и разработихме специализиран сайт, който съдържа както аналитичните материали, така и система за търсене в цялата база данни – www.oop.ime.bg  

Система за търсене

Един от най-ценните инструменти на специализираната страница е търсачката в базата данни. Търсачката позволява да се намерят поръчки по редица признаци като:

  1. Предмет на поръчката (или ключова дума)
  2. Възложител
  3. Тип на поръчката (услуга, доставка или строителство)
  4. Източник на финансиране
  5. Изпълнител

Така например, лесно може да се види, че в периода 2007-2015 г. държавните структури са купили метровлакове за столичното метро за над 300 млн. лв., за PVC дограми са подписани договори за близо 30 млн. лв., а за доставка и монтаж на автомобилни гуми на служебните автомобили са похарчени над 50 млн. лева.

Анализи 

Работата по проекта включва и разработването на няколко анализа въз основа на отворените данни, преглед на международните практики за борба с корупцията в обществените поръчки, както и изготвянето на конкретни препоръки за по-ефективно харчене на публичните средства чрез обществени поръчки (предстои).

Анализите могат да се видят на страницата „Отворени обществени поръчки”. До момента са публикувани:

Система за прогнозиране (предстои)

Обработката на цялата база данни, търсачката и аналитичната работа по проекта дават възможност за прогнозиране на изхода от бъдещи обществени поръчки с определена степен на вероятност. Това се отнася в особено силна степен за някои сектори, в които кандидатите и спечелилите са сравнително малко на брой. Системата за прогноза предстои да се публикува на страницата „Отворени обществени поръчки”. 

 


[1] Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София.


Свързани публикации.