Отново за промените в Закона за защита на конкуренцията

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На заседанието си в сряда депутатите от Комисията по икономическа политика разгледаха проектозакона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, чиито автор е Министерски съвет. На заседанието присъстваха и членовете на Комисията за защита на конкуренцията, които се обявиха против приемането на предлаганите промени. Вече коментирахме конкретните изменения в действащия закон (връзка) По повод на дебата по този законопроект бихме искали да изтъкнем следното:

1/ Това е поредният законопроект, който се предлага за гласуване в Народното събрание с аргумента за ангажираността на страната по съобразяването на българското законодателство с това на Европейския съюз. Интересното в тази практика е, че аргументът за евроинтеграцията се приема за неоспорим, без особено задълбочено доказване на необходимостта от правените промени и без предварителна оценка на ефекта от тяхното прилагане в контекста на българската практика. Случаят с промените в материята, уреждаща защитата на конкуренцията е типичен пример за това. След целия дебат в икономическата комисия и след обосновката на вносителя – в лицето на зам. министъра София Касидова – се създава впечатлението, че липсва каквато и да е концепция за правените промени освен една, ясно очертаваща се цел – да се фиксира в закона срока, на който изтича мандата на сегашния състав на КЗК.

2/ Единствената безспорна промяна в предлагания законопроект е въвеждането на отчетност на КЗК пред органа, който я избира – Народното събрание. Досега Комисията не се отчиташе пред никого.

3/ Предлаганото намаление на членовете на комисията от 11 на 7 звучи логично, предвид на факта, че броя на администрацията се запазва, т.е. оперативното обслужване на делата на комисията ще остане непроменено. Не е много ясно обаче защо е избран като оптимален седемчленен състав. Аргументът на зам.министър Касидова, че в страни с много по-конкурентен от българския пазар членовете на подобни комисии са 4-5 звучи несериозно и потвърждава казаното в т.1.

4/ В законопроекта се въвежда уникална за българското законодателство практика КЗК да може да намалява постановени вече санкции. Наред с това се предвижда КЗК да променя взети вече решения. Каквито и да са аргументите за подобни „нововъведения“, потенциалния ефект ще бъде засилване на съмненията за корпоративно (и/или корупционно) влияние върху работата на КЗК.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.