Отново прецакване с приватизацията на Булгартабак

През изминалата седмица правителството реши „Булгартабак холдинг" АД да бъде изваден от списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на България. В допълнение на това Министерски съвет предлага на Народното събрание да отмени приетата през 2003 г. стратегия за приватизация на дружеството. Де факто стана ясно, че практическата реализация на приватизационната сделка за Булгартабак отново се върна почти в изходна позиция, т.е. отново боксуваме на едно и също място.

Към днешна дата схемата се променя по следния начин: след изваждането на компанията от „специалните списъци" на правителството и искането за промяна стратегията за приватизация от 2003 г. отговорността за преструктурирането на дружеството се пренася към Агенцията за приватизация. Това на практика означава нов конкурс за консултант по сделката, нова стратегия, ново одобрение от МС и НС, още мислене и мъдрене, което със сигурност няма да свърши до края на мандата на това правителство. Пак ще чакаме да минат изборите и пак ще трябва да завъртим колелото на абсурда, наречено приватизация на Булгартабак.

След като до 2005-2006 г. Булгартабак се бореше за контрол върху цените на цигарите (и успяваше в начинанието), то впоследствие, след приемането на България в ЕС, либерализацията на цените на цигарите се осъществи на практика. Навлизането на конкуренти на пазара неминуемо застраши монополните позиции на дружеството, като същевременно отново излязоха на преден план неефективността на управлението на ресурса и неспособността за водене на адекватни икономически действия.  За тези факти говорят и финансовите показатели на дружеството. Фрапираща разлика в печалбата преди данъци и в нетната печалба. Доходността на една акция на дружеството за 2007 г. е 1.79 лв., докато през 2006 г. е била 5,85лв.[1]

Избрани финансови показатели на „Булгартабак Холдинг АД" (хил. лв.)

показател

2007

2006

разлика спрямо 2006 в %

     

 

Приходи

40 887

47 657

– 16,6

Печалба преди данъци и лихви

13 219

43 144

– 226,4

Нетна печалба (след данъци и лихви)

13 167

43 064

– 227,1

Източник: Годишен финансов отчет на „БТ АД" и изчисления на ИПИ

Какво трябва(ше) да се направи?

След като от дистанцията на времето се доказа грешката с идеята за избор на стратегически инвеститор, трябва отново да се върнем към най-ефективното решение –  пакетна приватизация през фондовата борса. По този начин ще се ограничат "задкулисните игри" и постигнатата цена ще е пазарна, а процедурата ще е бърза, прозрачна и с най-малко транзакционни разходи.

Въпреки моментното състояние правителството трябва да направи всичко възможно процедурата по приватизация да се реализира преди изборите. Но за съжаление към днешна тази идея изглежда доста трудно реализуема.


[1] Естествено в този показател трябва да се отчете и ефектът върху фондовата борса от т.нар "subprime crisis". 


Свързани публикации.