Отново натурално безобразие

След екстреното решение – в навечерието на нова година, за да не може никой да възроптае или да критикува, както на 30 декември 2004 г. стана и с подарената концесия за магистрала „Тракия” – на политическото бюро на управляващата коалиция за „Натура 2000”, „Дойче веле” пусна в етера едно интересно интервю.

То е на председателя на федерацията за защита на природата „Зелени Балкани”.

За съжаление „Дойче веле” не е поместило интервюто на страницата си в Интернет. Затова няма възможност да се види първоизточника на един крайно неправилно мислене по повод опазването на околната среда.

Неуважаваният от мен господин твърди следното:

1. решението за „Натура 2000” в България трябва да бъде „подготвено и взето” от учени и специалисти по опазването на различните компоненти на околната среда;

2. така било станало в Европа;

3. решението на управляващите било „продиктувано от лобистки интереси”.

Коментар

По повод „1”. „Учените” не са участвали в избори и фактически не представляват никого. Те не могат да подготвят никакви решения по повод собствеността на гори и земи, които не са техни, освен ако собствениците не ги питат. Исторически вземането на решения за чужда собственост от „научни” позиции са водели до плачевни резултати. Най-фундаменталното изземване на собственост през ХХ век е било оправдавано с претенции за научност на подхода.

По повод „2”. В „Европа” „учените” са били питани на горното основание. Решението по „Натура 2000” навсякъде отчита възгледите на собствениците на земя и гори. Навсякъде в Европа регистрите на държавната собственост са публични. В България не са. Страните членки имат възможност да приложат идеите на „Натура 2000” или по прозрачен начин, или по не прозрачен начин.

По повод „3”. Правителството избра действително непрозрачен начин, но той е по-прозрачен от онова, което предлагаха „Зелени Балкани”. Дори и да е вярно, че господата Станишев, Сакс-Кобурготки и Доган са отчитали интересите на своите семейства, политически приятели и приятелки настроени фирми, тяхното виждане отразява интереса и правата на частните собственици на земя и гора. Непрозрачността се отнася за начина, по който те се разпореждат с държавната собственост. Това поведение по някакъв начин е позволено от избирателите. За съжаление. „Учените” и „Зелени Балкани” представляват именно онова, което в интервюто се има предвид под израза „лобистки интереси” – интереси, които не произтичат от естественото към момента разпределение на собствеността. Възгледите на „Зелени Балкани” по повод „Натура 2000” са в най-добрия случай Русоистски.

–––––––––––––––––

* Мненията, изразени по-долу не ангажират екологичните организации, на които авторът е учредил, участвал е в управлението им и продължава да поддържа


Свързани публикации.