Ощеведнъж за идеите за изразходване на средства от фискалния резерв

До г-н Ахмед Доган
Председател
Движение за права и свободи

Уважаеми г-н Доган,

През последните седмици Вие представихте множество идеи за държавниинвестиции в инфраструктурни обекти. Първоначално говорехте за инвестицииот порядъка на 300-400 млн. лв., а в последствие – за 1 млрд. лв.Според Вашите планове тези средства ще се осигурят от фискалния резерви от превишението на приходите в бюджета над очакваните.

Каква е предисторията:

Наличието на фискален резерв (около 4,7 млрд. лева към месец октомври)или казано по друг начин, на пари, които могат да бъдат харчени отправителството, се оказа мащабен генератор на идеи. Така се родихаидеите за създаване на фонд за рисков капитал с държавно участие,създаване на нова авиокомпания, дострояване на АЕЦ Белене, създаванена национална компания “Земя” и други.
Като цяло, средствата от фискалния резерв са изключителнo примамливаалтернатива за всяко правителство да “подпомогне избирателите” предиизбори, започвайки мащабни проекти.
Проблемът е, че за нито една от изброените идеи няма начин всички,които са финансирали резерва, да получат съразмерни облаги.

Инвестиции в инфраструктурни обекти:

Нека си представим ситуация, в която със средствата от фискалниярезерв се построява отсечка от магистрала “Тракия”, заедно с още двайсетинамаршрута с местно значение.

1/ За всеки един от тези случай, не е ясно дали ползите ще превишаватразходите. Тоест, дали направените инвестиции ще бъдат предпоставказа създаването на толкова добавена стойност, че да се изплатят. Внито един от досега направените коментари не се говори за анализ ползи/разходи,а се казва че тези проекти “по дефиниция са важни”.

2/ Освен това при възможност да се инвестира в стотици различни проектина територията на страната не е ясно, въз основа на какви критерииможе да се прави избор. Например, защо проекти във Видин и Кърджалида бъдат подкрепени, а в Пловдив и Смолян отхвърлени.

3/ В условията на пазарна икономика пътищата и магистралите са инвестиция,като всяка друга. Ако има търсене за даден продукт, то той се създаваот тези пазарни участници, които оценяват начинанието, като печелившо.В много случай, проекти не се реализират на пазара, защото ползитене оправдават разходите.
Много добра алтернатива в тази връзка е отдаването на пътищата (най-вечемагистралите) на концесионен принцип. При това положение тяхното поддържаненяма да бъде разход за бюджета, а ще се заплаща такса при ползванетоим, която ще зависи от търсенето и предлагането, което е пазарниятначин за подобряване на инфраструктурата.

Алтернативата за фискалния резерв:

1/ Използване на фискалния резерв като гаранционен фонд при данъчниреформи. При намаляването на данъци (или при реформиране на системи,като НОИ), обикновено има временен период, в който трябва де се финансиратдопълнителни разходи.

2/ Изкупуване на държавен дълг. По този начин, ще се намалят бъдещитеплащания и съответно разходите за бюджета. Приемането на такъв сценарийще позволи, също така, и намаляване на данъците в бъдеще, при очакванитебюджетни

 


Свързани публикации.