Още веднъж – повече пари и повече служители в МВР

През последните години, след като се разбра колко хора работят в МВР (припомняме, че допреди 2010 г. бройката не беше известна, дори и за хората от властта), усилено се заговори за реформи в структурата и най-вече – за намаляване на броя на заетите. Пет години по-късно броят на полицаите наистина е намален (със 16%), но разходите не са падали под 1 млрд. лв. на година, като всяка година над 80% от тях са за персонал. И докато от 2009 до 2012 г. бюджетът на ведомството достигаше около 1 млрд. лв. (реално изхарчени средства в края на годината), през последните две години, въпреки че също се одобряваха бюджети за около 1 млрд. лева, в крайна сметка се харчеха по над 1,25 млрд. лева. В одобрения бюджет за 2015 г., който е заложен на 1,031 млрд. лева, пък разходите за персонал вече са над 90% от бюджета, като в същото време едва 1,2% ще са за капиталови разходи. Тоест тази година почти всичко ще отиде за заплати и почти нищо – за модернизация. И на фона на това, че всяка година в бюджета на МВР се правят корекции нагоре, новият министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова също поиска увеличаване на средствата за МВР с 18 млн. лв., които трябват отново за заплати.

Междувременно,  вчера правителството увеличи щатът на МВР със 700 души.

В съобщението на правителство се казва, че това увеличение ще „допринесе за осъществяването на предвидените структурно-организационни реформи” и ще спомогне за „нормалното осъществяване на дейностите по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност, граничен контрол, регулиране на миграционните процеси, както и за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации”. По-късно неофициално министърът поясни, че това увеличение е заради присъединяването на ГДБОП към МВР, но такова нещо не личи от официалното съобщение, където се говори за пожарна безопасност, граничен контрол и миграционни процеси, които очевидно не влизат във функциите на ГДБОП.

Първият въпрос, който възниква, е дали тези пари наистина са необходими за реформата. Основната част от реформата е в преминаването на всички заети, които не изпълняват първа категория труд, към правоотношения по Закона за държавния служител или по Кодекса на труда. Като се има предвид, че тази реформа се отнася само за новопостъпващите, реално тя е толкова отложена, че ефектът ѝ ще се види напълно след 30 години. За какво тогава са допълнителните пари?

Второ, само като погледнем щатната численост на полицаите в останалите страни членки на ЕС, става ясно, че броят на полицаите не е разковничето на проблема. Средните стойности на бройката в Европа показва, че България може да намали броят на полицаите с поне още 20%, а ако се мерим със страните, в които щатът е най-малко раздут – Финландия, Норвегия и Дания, полицаите в България трябва да намалеят поне наполовина. За какво тогава са допълнителните пари?

Трето, структурата на МВР е толкова разширена и включва толкова несвойствени дейности и раздут щат, че на практика е неуправляема. Разходите постоянно се увеличават и винаги става въпрос за разходи за заплати, а не за модернизация или въвеждане на електронни услуги. В същото време МВР продължава да поддържа 7 почивни бази, строителна фирма, столове за хранене, сигнално-охранителни дейности. Преди няколко години имаше идея тези дейности да се прекратят, за да се спестят разходи, но това така и не беше направено. Очевидни може да се освободи значителен ресурс от премахването на допълнителните и нелогични структури на МВР. За какво тогава са допълнителните пари?

Четвърто, ако структурата не се оптимизира и модернизацията продължава да се пренебрегва за сметка на заплатите за раздутия щат и несвойствените дейности, МВР няма да започне да изпълнява ефективно основната си задача, а разходите ще продължават да нарастват.


Свързани публикации.