Официални данни за БВП за 2001 г.

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

НСИ разпространи окончателните данни за БВП в България през изминалата година. Ето някои от основните индикатори в тази статистика и кратък анализ на цифрите:

1) Реалният ръст на БВП, който отчита официалната статистика, е 4%; ръстът на брутната добавена стойност 3.7%. Въпреки че ръстът през четвъртото тримесечие на 2001 г. (4.2%) е по-голям от средния ръст през годината, той е вероятно е под официалните очаквания. Освен това НСИ коригира отрицателно данните за първите три тримесечия, което също може да се тълкува като надценяване в прогнозите.

2) Износът на стоки и услуги регистрира спад от 3.1% през четвъртото тримесечие на миналата година на база на същия период на 2000 година. Вероятно ефектът от 11-и септември върху световната икономическа активност е засегнал пряко и българските износители, тъй като ръстът на износа през предишните три тримесечия е бил между 9.6% и 14.2%.

3) Номиналният ръст на БВП е 16.3%, което означава, че НСИ използва дефлатор от 11.8%. Последният значително се различава от средно-годишния ръст на потребителските цени, която е 7.3% (според изчисления на ИПИ, използвайки индекса на потребителски цени на НСИ). Няма логично обяснение официалната статистика да използва дефлатор, който е съществено различен от средногодишния ръст на потребителските цени.

4) Частният сектор е увеличил дела си в общата добавена стойност в икономиката от 69.3% през 2000 г. до 71.7% през 2001 г. Ръстът на добавената стойност в частния сектор е 7.3%. Въпреки че част от това увеличение се дължи на приватизационния процес, вероятно има известно подобрение на производителността в частния сектор, тъй като ръстът на заетите в него е под 7.3%.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.