Очертава се дефицит

Основната задача на новото правителство беше да балансира бюджета. Взеха се мерки, както за съкращаване на разходите, така и за активизиране на приходите, но към настоящия момент изглежда, че задачата е непосилна. Наскоро бяха публикувани данните за изпълнението на бюджета към края на месец октомври и констатацията е повече от ясна – дефицитът по консолидираната фискална програма е над половин милиард лева. Да, на месечна основа дефицитът може и да е овладян, но не се вижда как ще бъде заличен вече натрупаният от предходните месеци. Как се случи всичко това…

През първите пет месеца на 2009 нещата се движеха добре. Консолидираната фискална програма беше на половин милиард излишък, формиран главно заради високите приходи през традиционно силните за фиска месеци – януари и април (плащане на данъци). След това, наближиха избори и бюджетът взе че се срина – месеците юни и юли преобразиха изцяло състоянието на държавната хазна. Дефицити от над 370 млн. лв. за месец юни и над 570 млн. лв. за юли пратиха бюджета на дефицит. През останалите три месеца (август, септември, октомври) бюджетът беше трудно стабилизиран на месечна база, но без да се заличат злините от средата на година. По-долу са представени движението на консолидираните приходи и разходи на държавата на месечна основа.

Източник: Министерство на финансите, ИПИ

Това, което прави впечатление е, че единствените месеци с излишък на месечна база са традиционно силните януари и април, както и последният – месец октомври. През всички останали месеци, държавата е харчила повече, отколкото е събирала като приходи. Движението на излишъка/дефицита на месечна база през годината, тоест разликата межди приходи и разходи от горната графика, е представено на долната графика.

Източник: Министерство на финансите, ИПИ

Овладяването на дефицитите на месечна база е добра новина, но това не води директно до балансиран бюджет. Ако погледнем данните за цялата година (за първите 10 месеца с натрупване), то нещата не изглеждат добре. Вече може и да не трупаме дефицит, но пък определено не го и намаляваме. Как точно това ще се случи в оставащите два месеца не е много ясно.

Източник: Министерство на финансите, ИПИ

Традиционно, последните месеци от годината са по-скоро тежки за бюджета (особено декември), така че да се надяваме на чудо не е много удачно. Дори и да се постигне ръст на приходите (което се наблюдава през последните месеци), то едва ли можем да очакваме допълнително свиване на разходите. Плюс това, знаем, че държавата е поела редица ангажименти (забавени плащания и подписани договори), така че ако само част от тях бъдат изпълнени до края на годината, то това ще утежни допълнително разходите. Би било успех, ако все пак постигнем малки излишъци за последните два месеца, но те няма да компенсират тези половин милиард дефицит към момента.

Както започнах в началото, новото правителство наистина взе мерки, както за съкращаване на разходите, така и за активизиране на приходите. Те обаче можеха да бъдат далеч по-смели, особено по отношение на разходната част. Фокусът върху приходите и връщането на европейските средства в страната, отне внимание от основния проблем, а именно съкращаване на огромните и крайно неефективни разходи на държавата. Докато се говореше за прахосничеството на старото правителство, трябваше да се съкращават рязко харчове – примерно всички програми, обявени за неефективни (посочени дори злоупотреби) от новите министри трябваше да бъдат закрити, а не да се преструктурират и да се правят „ефективни". Сега вече е късно. Сега трябва да мислим за Бюджет 2010… където разходите пак са рекордни… и пак се очаква дефицит.

 


Свързани публикации.