Очакваме повече!

В САЩ правителството е създало отделна Интернет страница наречена „очаквай повече”. На нея са публикувани всички федерални програми, оценка за изпълнението им и причините за незадоволителното представяне. Посочват се и мерки за подобряване на програмите и очакваните ефекти от тях. Според текущата статистика, оценени са 96% от програмите, от които 17% са ефективни, 30% за умерено ефективни, 28% са с адекватно изпълнение, 3% за неефективни и 22% не са показали никакви резултати.

В България си имаме отчети – годишни, пожелателни и с обещаващи заглавия отчети за светло бъдеще. Често те съдържат безброй изброявания за извършени дейности, кухи фрази от типа „насърчихме конкуренцията”, „улеснихме бизнеса” и „анализирахме бизнес средата”.

Истината е, че вече има достатъчно вторични механизми за оценка на ефективността на правителството.

Ефективна администрация

Според доклад на Институт за пазарна икономика, изготвен през юли 2007 година, повече от половината министерства все още предоставят неефективни административни услуги. По-малко от половината министерства получават повече от 50% оценка за нивото си на административно обслужване. Да не забравяме, че някои министерства въобще не могат да бъдат оценени, защото не предоставят данни с обяснение „класифицирана информация” – така, че какво става с тях външен човек не може да прецени.

Прозрачна администрация

Колкото по-прозрачна е администрацията, толкова по-ефективна ще става с времето поради възможността да се търси отговорност и обяснения. Много са начините да оцениш прозрачността. Лесен начин е да разгледаш Интернет страниците им и да потърсиш отчет. Тъй като такива няма, ние потърсихме техния бюджет за 2007. От 16 министерства само седем или 44% имат публикуван бюджет. Друг измерител за прозрачността е предоставяне на информация за дейността им. Според годишния доклад за 2006 на Програма достъп до информация само 36% от администрацията публикува индивидуалните си нормативни актове, а единствено 3.1% са сложили сключените договори. Можем да продължаваме, но изводът е, че сме далеч от прозрачност.

Отчетна администрация

За първи път тази година министерствата трябваше да представят полугодишен отчет за изпълнението на програмните си бюджети. С други думи, да се отчетат до къде са стигнали с програмите си, какви са причините за неуспеха и какви мерки се вземат. От представените отчета на само девет министерства (от общо 16) се вижда, че в два няма нито една цифра, в други шест няма никакви индикатори за нивото на постигане на определените в програмата цели, и само в един има оценка на постигнатото, заедно с обяснения за причините и мерките за бъдещата работа. Като цяло, нивото на отчетност е под необходимото ниво, което на практика означава липса на възможност за какъвто и да е контрол.

Изброените по-горе факти са само за централната администрация, която провежда политиката на правителството. Коментарът по същество на правителствената политика зависи в голяма степен от това до колко администрацията ще е ефективна, прозрачна и отчетна. Каквито и решения да се вземат на политическо ниво за определени политики, администрацията е тази, която трябва да ги приложи на практика и ако се проваля обезсмисля усилията на управляващите за реформи.


Свързани публикации.