Обучение за НПО (26 ноември 2010)

Обучения за

УСПЕШНА ЗАСТЪПНИЧЕСКА КАМПАНИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

 

Обща информация

Различни анализи показват следните трудности пред гражданските организации в България:

  • Капацитетът за добра застъпническа кампания (експертен, финансов, организационен) често е недостатъчен и по този начин шансовете за положителни промени се намаляват. Необходими са похвати, които да позволяват пълноценно участие на неправителствения сектор в изработването на обществени политики в България, макар и с ограничени ресурси;
  • Свидетели сме вече на редица лобистки усилия. Необходими са работещи, лесно приложими стратегии за привличане на широка обществена подкрепа и активно включване на НПО-та в публичните консултации.

 

Убедени сме, че тези проблеми имат решение. Част от него е надграждането на уменията на неправителствения сектор чрез провеждането на обучения.

ИПИ планира да проведе две обучения, за да сподели опита си от последните 17 години, да представи конкретни успешни практики за участие, провокиране и влияние върху публичната политика, както и да покаже как се прави оценка на въздействието с ограничени ресурси и време.


Първото обучение (26 ноември 2010) ще представи практически средства и похвати за добра и ефективна застъпническа кампания с примери от действителността. Целта е да се усъвършенстват уменията на НПО в България ефективно да провеждат подобни кампании и да се сподели успешен опит.

 

Регистрационната форма можете да изтеглите от ТУК.

 

Краен срок за регистрация – 19 ноември 2010 г.

 

За повече информация: г-жа Бинка Илиева, [email protected]

 

Първо обучение: „Как да осъществим успешна застъпническа кампания с ограничени ресурси”

 

Второто обучение (28 януари 2011) е изцяло насочено към предоставянето на конкретни знания и умения за изготвяне на експресни оценки на въздействието, които да служат като основен доказателствен материал от структурите на гражданското общество при взаимодействието им с администрацията. Оценката на въздействието се използва все по-широко от ЕС, ще се налага като подход сред българската администрация и НПО сектор трябва от една страна да „разбира” изготвените оценки от администрацията, да участва в тяхното изготвяне, но и самите неправителствени организации да изготвят такива, за да могат ефективно да въздействат  върху политиките.

Очаквайте скоро повече информация.

 

 

Обученията са част от проект “Securing citizens’ inclusion in public governance through increasing NGO capacity and strengthening consultation process”, финансиран от Balkan Trust for Democracy.

 


Свързани публикации.