Общественото мнение

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Единственото нещо, което остава като централна нишка в програмата е нейният патернализъм. Общественото мнение, изразено в реакциите на гражданството, пресата, представителните организации на бизнеса и професионалните съюзи може да се определи като неприятно учудване. То много прилича на учудването на една кокошка, описано в метафорична форма от Бертран Ръсел. Кокошката се опитвала да прави синтетични съждения апостериори. Всяка сутрин тя много се радвала, когато стопанката й идвала с крина просо, но един ден била невероятно учудена, че правилото се нарушава, защото стопанинът дошъл с нож в ръка.

В крайна сметка обаче точно това едва ли ще се случи на българското обществено мнение. Както стана дума по-горе основната задача на програмата е промяна в обществените тълкувания на онова, което се случва, и на онова което прави правителството.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.