Нужен е референдум и за присъединяването, и за „конституцията” на ЕС

През седмицата бе ратифициран договора за присъединяване към Европейския съюз. След това президентът Първанов поиска съставянето на специален ред за референдум. Текстът на договора бе преместен на по-невидимо място в страницата на правителството в Интернет.

 

С първия акт законодателното събрание практически приключи своята работа. Събирането на кворум по какъвто и да е повод вече ще бъде почти невъзможно. С преместването на договора в дъното на страницата правителството иска онези, които го търсят, да плъзгат погледа си през различни рекламиращи самото него документи, начинания, публикации и дарителски фондове. Президентът се оказа по-демократичен от останалите народни избраници.

 

Както писахме обаче в брой 220 на този бюлетин, фактическият проблем на надуването на фанфари по повод договора е не просто в липсата на политическо желание за референдум, а в това, че за него има два взаимосвързани, но все пак различни въпроса. Първият е дали суверенът одобрява присъединяването към ЕС (за което настоява и президента, и ние, и отделни политически партии). Вторият въпрос е дали избирателите одобряват проектодоговора за конституция на съюза, на което настояваме ние.

 

Смесването на двата въпроса е неправилно. Хората могат да искат страната им да е член на съюза, но да не одобряват конституцията. Това не означава, че допитването и по двата въпроса не трябва да стане в рамките на един и същ референдум.

 

Другите страни: процес и възможни политически последици

Проблемът с очакваните резултати от референдумите за „конституцията на ЕС” във Франция, Холандия, Обединеното кралство и вероятно Полша и Дания (въпреки сегашното преобладаване на одобрението според изследванията на обществените нагласи) се корени тъкмо в смесването на тези два въпроса.

 

Страна

Референдум (дата)

Резултат

Страна

Одобрение от законодателно събрание (дата)

Испания

20.2.2005

Вече одобрена

Литва

11.11.2004

Франция

29.5.2005

?

Унгария

20.12.2004

Холандия

1.6.2005

?

Словения

1.2.2005

Люксембург

10.7.2005

?, по-скоро „да”

Италия

6.4.2005

Полша*

25.9.2005

?

Гърция

19.4.2005

Дания

27.9.2005

?

Кипър

Предстои (май 2005)

Португалия

9.10.2005

?

Австрия

12.5.2005

Ирландия

Октомври 2005

?

Германия

12.5.2005**

Великобритания

6.5.2006

?

Белгия

Предстои (май 2005

Чехия*

Юни 2006

?

Словакия

12.5.2005

 

 

 

Малта

Предстои (юни 2005)

 

 

 

Латвия

Предстои (средата на 2005)

 

 

 

Финландия

Предстои (средата на 2005)

 </


Свързани публикации.