Някои аспекти на българската икономика: поглед отвън

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

През седмицата „Financial Times“ публикува специално приложение, посветено на България. По-важните оценки, съдържащи се в изследването, могат да се обобщят така:

1/ България има шанс да привлича по-голям кръг чуждестранни туристи, ако успее да се рекламира по-добре и да изгради имидж, с който да конкурира Турция и Гърция, е едни от изводите, с които започва анализа на туристическата индустрия (повече). Широко отражение е намерила идеята за отварянето отново на българските туристически представителства зад граница.

Тук обаче може да се направи следния коментар. Рекламата на българския туризъм безспорно би свършила чудесна работа по отношение на търсенето на туристически услуги. Проблемът е, че когато се прави успешна рекламна кампания, насреща трябва да се получава адекватна по качество услуга. За момента това няма как да се случи. В момента туристическия поток е ограничен не толкова поради липсата на представа какво предлага България, а поради относително ниската конкурентноспособност на сектора от гледна точка на база и най-вече на качество на обслужването. По повод идеята рекламната кампания да се прави от държавата, сред българските туристически агенции съществува нагласата, че те се ползват „безплатно“ от подобна кампания, защото тя се финансира от данъкоплатците. Тук обаче има две особености. Първо, държавата финансира подобен род дейности от средствата, които получава за категоризации и лицензии, т.е. от парите на туристическите фирми. И второ, когато държавата прави такава кампания, то тя обикновено не е особено качествена.

2/ В сферата на високите технологии България има дълга история и добри специалисти. Проблеми създава качеството на мениджмънта и ограничения достъп до финансиране. (повече).

3/ Успешният старт на пенсионната реформа изравнява България с европейските страни с модерни пенсионни системи. Като един от основните фактори за успеха на реформата досега се посочва ефективното прилагане на информационни технологии. Успехът на пенсионната реформа е важен за правителството в дългосрочен план предвид на необходимостта от балансиране на увеличените социални плащания и политиката за насърчаване на растежа. (повече)

4/ България изживява бум в изграждането на инфраструктурата поради две причини: стремежа за присъединяване към ЕС, предполагащ покриването на определени стандарти и позицията на страната като транспортен коридор, свързващ Азия, Близкия Изток и Европа. Очаква се, че с изпълнението на обещаната от правителството приватизация на големи обекти (като например летища и пристанища) сектора сектора ще получи допълнителен тласък. (повече)

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.