Новини от икономическата комисия

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

За пореден път депутатите от комисията по икономическа политика трябваше да се отрекат от вота си, направен преди седмица и да гласуват коренно противоположни текстове. Този път прегласуваните текстове са от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и се отнасят до:

1/ Изваждане на мобилните оператори от обсега на ЗОП. Седмица по-рано същата комисия гласува законът да задължи мобилните оператори да минават през процедурата на обществените поръчки с мотива, че на пазара няма достатъчно конкуренция. Според вицепремиера Николай Василев и представители на Министерството на транспорта и съобщенията обаче на пазара оперират 3 мобилни оператора (скоро те ще станат 4), което означава наличие на конкуренция. Министър Василев посочи като потенциални проблеми от включването на тези оператори в обсега на закона: а/ обезсърчаване на инвестициите, б/ забавяне на приватизацията на БТК и в/ създаване на проблеми за третия GSM оператор, който тепърва ще трябва да изгражда мрежата си и да инвестира, минавайки през процедурата на обществени поръчки, която е тромава и предвижда възможности за допълнително забавяне вследствие на обжалване. В крайна сметка беше гласуван текст, според който възложители на обществени поръчки са търговски дружества, които осъществяват изграждане, поддържане и експлоатация на обществени далекосъобщителни мрежи и представяне на обществени далекосъобщителни услуги, доколкото тези услуги се извършват при условията на монополно положение или при използване на обществени фондове за компенсиране на икономически неизгодни услуги.

2/ Депутати и министри се поддадоха на лобиския натиск и в крайна сметка намериха форма да осигурят преференции на българските производители, без да включват в закона изричен текст, гарантиращ подобни преференции. В закона беше записан текст, даващ право на Министерския съвет, със специална наредба да определя техническите условия за изпълнение на поръчката при открита процедура. Според председателя на икономическата комисия Валери Димитров тази наредба ще включват такива условия за суровини, материали, окомплектоване, машини и оборудване, както и за квалификация на подизпълнителите, че за чуждите фирми да бъде по-изгодно да използват български стоки и български подизпълнители. Депутатите решиха, че този текст няма да наруши изискванията на ЕС и единодушно го подкрепиха. На практика обаче целта на Закона за обществените поръчки не е да удовлетвори бюрократите в Брюксел, а да гарантира прозрачно и рационално харчене на парите на българския данъкоплатец.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.