Новини от икономическа комисия

Word Format (Word Format)

На редовното си заседание в сряда Комисията по икономическа политика разгледа на второ четене промените в Закона за защита на конкуренцията. Основната част от тези промени засяга регламента на противодействието срещу картелни споразумения, злоупотребата с господстващо положение и реда за събиране на информация по определени казуси.

Дебатът при второто четене на закона беше съсредоточен предимно върху:

1/ Намаляване на броя на членовете на комисията от единадесет на седем. Основният аргумент против предложението на правителството беше очакването за по-голяма натовареност на комисията с оглед на задълженията й по Закона за държавните помощи. Дори и да приемем, че КЗК ще трябва да отхвърля по-голям обем работа, то намаляването на броя на членовете й не би трябвало да се отрази върху експедитивността й, предвид на това, че административният състав се запазва непроменен.

2/ Механизмът за определяне на възнагражденията на членовете на КЗК. Депутатите решиха председателят на КЗК да получава 90 % от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание, двамата зам.председатели – 95 %, а четиримата членове- 90 % от заплатата на председателя на комисията.

3/ Механизмът за предсрочно прекратяване на правомощията на член на КЗК. Депутатите така и не успяха да решат дали НС да прекратява мандат след сигнал от страна на председателя на комисията или да се самосезира.4/ Разширяване на правомощията на КЗК да изисква допълнителна информация от фирмите. Депутатите решиха да дадат право на КЗК с мотив, че извършва секторен анализ, да изисква от компаниите устни и писмени обяснения, предоставяне на документи и допълнителна информация. Това на практика означава налагане на допълнителни разходи на фирмите.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.