Нови заеми с неясни цели

Word Format (Word Format)

През седмицата правителството обяви сключването на две нови кредитни споразумения със Световната банка ( към текста). Първият кредит от 31.9 млн. евро ще бъде отпуснат за „Реформа в приходната администрация“, а вторият (29 млн. евро и 7 млн. щ.д.) за „Проект за районните топлофикации“.

Коментар:

1/ Прави впечатление, че за пореден път получаването на заем за реформиране на нещо се счита за успех сам по себе си. В съобщението на правителството не са посочени каквито и да е конкретни очаквани резултати от тези пари, освен понятия с твърде общ смисъл като: „съвременна и ефективна администрация, по-голяма прозрачност, равни условия за фирмите, минимум корупция, услуги с повишено качество…“.

2/ При това положение няма как в последствие да се проследи какво е постигнато с тези пари и доколко взимането на тези заеми е било оправдано. Когато критериите за успех на дадено начинание не са конкретизирани и измерими няма как да се оценяват и резултатите.

3/ Не трябва да се забравя, че данъкоплатците в крайна сметка ще връщат тези заеми. При това положение би било логично да се представи поне някакъв общ предварителен анализ ползи/разходи, така че да е ясно какво се очаква да бъде постигнато срещу тези пари. Освен това би следвало поне част от очакваните резултати да бъдат обективно проверими. Например въвеждането на нова система (комуникационна) в приходната администрация ще позволи намаляване на числения състав с осем процента.

4/ При сегашните общи формулировки на целите, за изпълнението на които се взимат тези средства, е твърде възможно отново да се взимат заеми в бъдеще с формална цел до-реформиране на приходната администрация, например. Това може да продължи до безкрайност като следващите заеми се обяснят с необходимостта от нови промени (реформи) поради европейската интеграция.

5/ И с други заеми, отпуснати от Световната банка се случва нещо подобно – много неяснота, но „стремеж към реформи“. Такъв изглежда е случаят със заема за образователната система, където не е ясно нито какво е постигнато до момента нито какво точно ще се случва в бъдеще.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.