Нови разходи за фирмите: „превози за собствена сметка“

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

По последни промени в Закона за автомобилните превози на задължителна регистрация ще подлежат еднолични търговци и юридически лица, които извършват превози за своя сметка или с други думи ползват служебни автомобили. Удостоверението за регистрация ще се издава от изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Миналата седмица кабинетът одобри и промени в Тарифа №5, които ще се прилагат за регистрация и лицензиране на автомобилни превозвачи (предстои обнародването им). Издаването на удостоверение за регистрация на служебни автомобили ще струва 200 лева и няма да важи за конкретен срок (по информация в пресата). Отделно ще се заплаща такса 10 лева за всяко превозно средство. Все още няма определени срокове за задължителната регистрация, но вероятно ще се наложи преди плащането на данък за собствеността върху автомобилите, който заради промените в изчислението му ще се плаща след 1 юни.

1/ Не са ясни мотивите за изискваната регистрация на служебните автомобили. Ако ползите от поддържането на нарочен регистър на ползваните за превози по служебни нужди превозни средства не са ясни, то разходите, макар и трудни за изчисление за момента, са налице. По информация на правителствения пресцентър заради новите задължения на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в което влиза и административното обслужване на тази регистрация, ще се увеличи с 180 бройки. Освен разходи по административното поддържане на регистъра и таксата, която ще трябва да се заплати за нужното удостоверение за регистрация (макар и безсрочно), ще се наложат и разходи за поддържане на „актуалността“ на данните в него, т.е. при закупуване или продажба на превозни средства, ползвани за служебни нужди, ще трябва да се подават нови сведения към агенцията.

2/ Въпреки че не се води лицензиране, регистрацията не изключва дискреция на администрацията в контрола над автомобилни превози. Както може да се откаже лицензия на автомобилни превозвачи, когато не са изпълнени законовите изисквания за „благонадеждност“, „професионална компетеност“ и „финансова стабилност“, така може да се получи „отказ от регистрация“, които да се обжалва по общия административен ред. Няма изрични текстове в закона, които да предвиждат случаи, заради които да се откаже регистрация. Удостоверението за регистрация се издава, след като се представят изискваните копия от документи. С промените дори се уточнява, че при превози за собствена сметка няма да се изисква „благонадеждност“ и „финансова стабилност“. Вероятно други изисквания, предявявани в закона към автомобилните превозвачи, ще позволят на автомобилната агенция да прояви дискреция с „отказ от регистрация“.

3/ Освен това самото вписване в регистъра предполага, че макар и превозите да са за служебни нужди и за собствена сметка, те ще трябва да спазват останалите разписани в закона за автомобилните превози изисквания. Така например, всички превозвачи са длъжни да подават статистическа информация по зададени образци за извършените от тях превози, за да може Министерството на транспорта и съобщенията да анализира и прогнозира транспортния пазар. Ако Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ прецени, че освен това всички едноличните търговци и юридически лица, като регистрирани превозвачи за собствена сметка, са задължени да го правят, надали ще имат законови основания те да откажат.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.