Нови книги на ИПИ: „Свободните пазарни решения”; „Кратък преглед на стопанската политика в България”

 

Кратък преглед на стопанската политика в България (септември 2007 – септември 2008)

  

Книгата се издава по прокет, финансиран от института «Отворено общество», в подкрепа на седмичния бюлетин «Преглед на стопанската политика» за периода септември 2007 – септември 2008 година.

Книгата е достъпна тук! (pdf)

 

Свободните пазарни решения – ОПИТ, КАЗУСИ И ТЕОРИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ИНСТИТУТА ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Тази книга е донякъде хаотичен сборник от различни публикации на колеги от института, публикувани през различни години и по различни поводи. Събирането им тук цели да покаже и единството на подхода, и страстта на наблюдението. Най-последователен е подборът на материалите за чуждестранния опит. По-голямата част от тях се появиха в периода септември 2006 – януари 2007, когато ИПИ публикува във в. Дневник серия от статии, за да разпространява знания за пазарни решения на проблеми в областта на развитието на благосъстоянието, правото на собственост и политическата уредба в "малки страни". Това стана възможно благодарение на наградата на ИПИ – "Темпълтън" за 2006 година на фондация Атлас за дългогодишните си усилия и принос за поддържане на принципите на свободата и пазарната икономика. За останалите части от съдържанието, когато е необходимо, ние посочваме източника и/или повода за първото публикуване.

септември, 2008 г.

Красен Станчев

Книгата е достъпна тук! (pdf)

 


Свързани публикации.