Нови данъчни закони


Изцяло нови данъчни закони са подготвени от експертите на министерството на финансите. Става въпрос за нов закон за облагане доходите на физическите лица и закон за корпоративното подоходно облагане.

Приемането на изцяло нови закони /което се случи за последен път през 1997 година/ може да има както положителни, така и отрицателни последици за икономиката на страната. Един проблем, който със сигурност ще се прояви, е че целият опит и практика, които са натрупани по прилагане на досегашните закони, ще се окажат излишни и ще трябва да се трупа нова практика.

Това ще е проблем както за данъчните служители, така и за фирмите и физическите лица, а и за съдебните органи, които трябва да решават данъчни спорове. Хиляди данъчни служители трябва да започнат да учат данъчното законодателство отново, същото се отнася и за стотици хиляди фирми и техните счетоводители. Това е значителен разход за икономиката, който се увеличава и от факта, че в процеса на “учене” данъчните служители ще работят много по-бавно, за да не сгрешат, което ще е разход за много фирми.

От друга страна, приемането на изцяло нов закон е начин данъчната администрация да прокара много улеснения за себе си, които не биха могли да бъдат приети ако се обсъждат отделно, но при приемането на цял нов закон е възможно да не се забележат и да “минат”. Колкото повече улеснения и правомощия има данъчната администрация, обаче, толкова повече разходи се създават на фирмите.

Една от причините за промените в данъчните закони е, че те са неясни за голяма част от фирмите. От друга страна, обаче, новите данъчни закони, ако не са радикално олекотени, ще бъдат още по-неясни, именно защото са нови и няма натрупана практика.

В новия закон за корпоративно подоходно облагане се предвижда намаление на ставката по данъка от 15% на 12.5%. Това е положително развитие, доколкото по-ниските ставки за облагане на печалбите водят до привличане на повече инвестиции /местни или чужди/, повече стимули за предприемачество, повече спестявания и в резултат по-висок икономически растеж и ръст на благосъстоянието на българските граждани. Има възможности и за по-голямо намаление на ставката по данъка върху печалбата и достигане на облагане от 10% или дори по-ниско.

Данъкът върху доходите се предвижда да се намали с 2% за всички подоходни групи. Подобно намаление от 2% беше направено и в края на 2004 година и влезе в сила от началото на 2005 година. Българската система на облагане на доходите на физическите лица, обаче, е прогресивна. Поради тази причина всяка година в резултат на инфлацията и ръста на доходите хората плащат с около 2% по-високи данъчни ставки. Следователно намалението на ставките с 2% има за резултат запазване на същата данъчна тежест. За да има реално намаление на данъчната тежест върху доходите, намалението на ставките трябва да е по-голямо от 2%. При сегашното състояние на бюджета е напълно възможно намалението на данъка върху доходите до 10% за всички данъкоплатци.

Намалението на ставките по данъците има положителни ефекти. Приемането на изцяло нови закони, обаче, ще създаде разходи за фирмите и администрацията. Кой от тези ефекти ще е по-силен все още е рано да се каже.

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.