Нова книга

“Интелектуалците и социализма” на Фридрих Хайек излезе отпечат

В това свое есе, писано през 1949 г., най-големият социален мислител на20 век дефинира по нов начин понятието “интелектуалец”. Според Хайек интелектуалцитене са нито оригинални мислители, нито експерти, а просто хора, запознатипреди всички с новите идеи, които могат да говорят и пишат разбираемо зашироката публика. Интелектуалците са “професионални прекупвачи на идеи”.

Ако с Пътят към робството(1944) Хайек предупреди света за опасностите,пред които тоталитарното управление изправя либералните демокрации, в Интелектуалцитеи социализма (1949) той обяснява защо социалистическите идеи дълги годинидоминират мисленето на най-дейните интелектуалци, и стига до извода, чеименно на тях се дължи триумфът на социализма по света. Според Хайек влияниетона интелектуалците върху политиката е незаслужено подценявано. Въпрос навреме е днешната идея да се превърне в утрешна политика.

Битката на идеи ще бъде спечелена не от оригиналните мислители, а от разпространениетона класически либерални идеи от класата на интелектуалците, убедени в тяхнатасила, прогнозира още в средата на миналия век Хайек. Есето му се превръщав боен зов към защитниците на класически либерални ценности. Последица отнего е основаването на мозъчни центрове, разпространяващи идеите на свободнияпазар, и възприемането на тези идеи от много страни по света.

Книгата може да бъде намерена във всички книжарници “Хеликон”, “Пингвините”и “Буквите” в страната. Може да се закупи и в електронната книжарница на“Хеликон”:
http://www.helikon.bg/book.php?book_id=113281

 

“Интелектуалците и социализма”
Фридрих Август фон Хайек
Превод: Йорданка Чакалова
Издател: Издателска къща “МаК” ООД, 2005
Брой страници: 64
Цена: 5.00 лв.
Формат: 108х84/32

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.