Нова фаза в дебата по повод АЕЦ „Белене“

Събитието
Съдейки по съобщения в пресата, на 29 септември заседанието на комисиятапо енергетика е било посветено на действията на правителството, прокарващиизграждането на АЕЦ ”Белене” и е преминало в крайно критичен дух.

От комисията засега не са ни предоставили копие от протокола на заседаниетопод предлог, че нямало такава практика[1]. Затова този коментар се опира само на съобщениятав пресата.

Коментар
1. Народните представители най-после встъпиха в длъжност по повод проекта“Белене”. Тяхното мълчание от около година и половина по този повод бе необяснимои неразбираемо.
Защото:

а) Тяхно задължение е да разгледат в детайли всеки проект за правителствена(т.е. с пари на избирателите) инвестиция.

б) Особено ако става дума за проект с непосредствени преки последици заследващите 40-50 години.

в) Особено ако проектът се прокарва месеци преди избори.

г) Особено ако аргументите в полза на проекта, разходите по неговото осъществяванеи процедурите за подбор на инвеститор, обсъждане и обосноваване (критерииза решение) са неясни.

д) Независими наблюдатели отдавна обръщат внимание на тези недостатъцина целия замисъл за “Белене”

2. Вероятността народните представители да спрат или поне отложат проектаза АЕЦ “Белене” е голяма. Г-н Петър Жотев е предложил създаване на нарочнапарламентарна комисия, която да разгледа процедурите по проекта. Тази вероятностсе поддържа от следното стечение на обстоятелствата:

а) Против интересите на всяка политическа партия е да предаде без съпротиваконтрола върху такъв проект в ръцете на привърженици и назначенци на едноотиващо си правителство.

б) Аргументите за отлагане на строителството са трудно оборими.

в) Международните финансови институции са очевидно против. В частност таковае мнението на МВФ. То бе предварително известно, но бе неглежирано от защитницитена проекта. В доклада на фонда (виж в Интернет: IMF Country Report No. 04/267,August 2004, стр. 15) по-специално се казва, че: проектът “не е солиднообоснован”, “измества други по-ценни проекти” и в комбинация “би могъл дасвърши с правителствени гаранции” от над 2 и половина милиарда евро.

3. Нуждата от по-нататъшни обсъждания обаче остава. Ако народните представителиот всички опозиционни партии не успеят да наложат предложената от г-н Жотевкомисия по нормалния път чрез гласуване в народното събрание, остава възможносттада се забави процедурата. Ако тя не приключи до януари 2005 г., решениетоще бъде отложено за след изборите. Ако все пак бъде взето решение, съществувариск то да бъде спряно или съществено променено от следващото правителство.

––––––––––––––––

[1]Заседанието не е било закрито. Следователнои според правилника за работа на народното събрание, и според приложимитезаконови процедури (свързани със законите за достъп до обществена информацияи за класифицираната информация), и според принципите и морала на представителнатадемокрация, протоколите от това заседание трябва да безусловно публични.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.