Ново в Икономическата библиотека: поредната среща и новите книги

 

Традиционната лекция в Икономическата библиотека

 

На 23 февруари 2011 г. гост-лектор в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА – място за срещи и дискусии беше Красен Станчев, който запозна аудиторията с някои от основните моменти в теорията на Гордън Тълок за обществения избор, като илюстрира идеите му с примери от днешното състояние на икономиката и политиката.

 Гордън Тълок е университетски професор по право и икономика, виден научен сътрудник в Центъра по политическа икономия „Джеймс Бюканън” в университета „Джордж Мейсън”, преподавател едновременно в икономическия и в юридическия факултет.

Новатор в теорията за обществения избор и политическата икономия на съревнованието за привилегии (rent seeking). „Изчисления на съгласието: логически принципи на конституционната демокрация”, написана съвместно с Нобеловия лауреат по икономика за 1986 г. Джеймс Бюканън, е сред най-четените трудове по икономика в периода след Втората световна война. А „хипотезата на Тълок”, “законите на Тълок” и “парадоксите на Тълок” са определили развитието на обществения избор и са разкрили нови пространства за правото, икономиката и социологията.

Трудовете на Тълок в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА – място за срещи и дискусии можете да видите тук.

 Красен Станчев се определя се като продавач на знания в областта на пазарната икономика; доктор на философските науки, магистър по философия, основател и дългогодишен директор на Института за пазарна икономика.

Според някои „Красен не винаги мисли за икономическата рационалност заради философския си профил. Продавачът на знание обаче контрира с аргумента, че цялата днешна икономическа система е дело на група единбургски философи, няколко икономисти от австрийската школа и пет-шест имена като Фрийдман. Първите са обсъждали на бира философски и морални проблеми, след това са се прибирали и са писали по нещо. Адам Смит като член на групата създава „Богатството на народите“, а Дейвид Хюм – трактатите си за човека и историята. А „австрийците“ – след пътешествие на икономиката в безвремието и безчовечността – я връщат към знанието за човека и неговите действия. Останалото е размисъл върху направеното от тях.” („Продавачът на знание”, Силвия Радославова, Business Magazine, 18.11.2007)

 

Основните моменти в лекцията можете да видите в презентацията и да чуете цялата лекция тук.

 

 

Нови книги (21-25 февруари 2011) 

 

 The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves 

W. Brian Arthur

Penguin Books, 2009

„…reframes the relationship between science and technology as part of an effort to come up with a comprehensive theory of innovation… Dr. Arthur is bold in his reassessment of the role of technology in science.“– The New York Times

„Hundreds of millions of dollars slosh around Silicon Valley every day based on Brian Arthur’s ideas.“ – John Seeley Brown, former director of PARC

http://library.ime.bg/the-nature-of-technology/

 

 The Art of Not Being Governed:

An Anarchist History of Upland Southeast Asia

James C. Scott

Yale University Press, 2009

„Underscores key, but often overlooked, variables that tell us a great deal about why states rise and expand as well as decline and collapse. There are no books that currently cover these themes in this depth and breadth, with such conceptual clarity, originality, and imagination. Clearly argued and engaging, this is a path-breaking and paradigm-shifting book.“—Michael Adas, Rutgers University

http://library.ime.bg/the-art-of-not-being-governed/ 

 

 Писмо за толерантността

Джон Лок

Сиела, 2009

„Смятам, че държавата представлява общество от хора, образувано единствено заради осъществяване, съхраняване и развитие на техните граждански интереси.” Дж. Лок  

http://library.ime.bg/pismo-za-tolerantnostta/ 

 

Богатството на народите на Адам Смит   

Карън Маккрийди

Издателска къща „ИнфоДАР“, 2010

„…на тази книга далеч не бива да се гледа като на заместител на оригиналното произведение. Тя обаче може да бъде полезно допълнение, тъй като илюстрира много от идеите на Смит с примери, събития и финансови истории от нашето съвремие. Затова, в опит да стесня фокуса, съм се постарала не само да представя важни идеи, но и да предложа изводи, които са от особено значение и днес, макар и нерядко да се примесени с доза ирония.” – Карън Маккрийди http://library.ime.bg/bogatstvoto-na-narodite-na-adam-smit/ 

 

Финансови измерения на икономическата свобода 

колектив

Издателска къща „Стено“, Варна, 2009

„Съдържанието на представения колективен труд е систематизирано в три раздела. В първата част се разглеждат инвестиционните, регулативните и институционалните аспекти на финансовата свобода. Вторият раздел е посветен на властта, икономическата свобода и доверието в банките и банковата система, а третият се фокусира върху измеренията на фискалната свобода. Въпреки широкия си тематичен обхват, тази книга не претендира да представи завършена и безспорна научна интерпретация на разглежданите проблеми.

http://library.ime.bg/finansovi-izmereniya-na-ikonomicheskata-svoboda/ 


Свързани публикации.