Ново в Икономическата библиотека (3 – 7 октомври 2011)

ЛУДВИГ ФОН МИЗЕС

И

«ЧОВЕШКОТО ДЕЙСТВИЕ»

 

Ден след премиерата на българското издание на „Човешкото действие” magnum opus на Лудвиг фон Мизес, издателят Калин Манолов дари екземпляр от книгата на Икономическата библиотеката на ИПИ и БМА.   

Чудесно начало на срещата-дискусия „Мизес и поуките от кризата”, която се състоя на 5 октомври 2011 г. и бе едно от събитията в седмицата, посветена на 130-та годишнина от рождението на последния рицар на либерализма – Лудвиг фон Мизес.

Участие взеха проф. Валери Димитров, Цветелин Цоневски и Петър Ганев. На практика публиката се срещна с трима от „виновниците” българските читатели да имат удоволствието на прочетат „Човешкото действие” на родния си език.

Професор Валери Димитров, всепризнат капацитет по въпросите на австрийската икономическа школа и в частност, на трудовете на Мизес, е автор на предговора към българското издание, озаглавен „Пророческият манифест на свободата в епохата на робовладелските контрареволюции”.

Цветелин Цоневски е научен редактор, а Калин Манолов – стилистичен редактор и – разбира се – издател. Човекът, „довел” Лудвиг фон Мизес в България, е полиглотът и изкусният преводач Петьо Ангелов.


През 1949 г. на бял свят се появява капиталният труд на Лудвиг фон Мизес, най-значимият в живота му, както и самият той го определя – “Човешкото действие: трактат по икономика”. Тук са събрани плодовете на различни изследвания, започвайки от периода преди Първата световна война. В книгата, от гледната точка на системата на свободното предприемачество, се разглеждат най-разнообразни икономически явления. Написана е на достъпен и образен език. Не е странно, че трактатът става истински „бестселър” и е преведен на френски, испански, италиански, китайски и японски.

В началото на XXI век „Човешкото действие”, благодарение и на активната дейност на Института „Лудвиг фон Мизес”, се издава на руски (2005 г.), чешки (2006 г.), полски (2007), португалски (2011).

Човешкото действие: Трактат по икономика

Лудвиг фон Мизес

Издателска къща „МаК“ ООД, 2011

„Човешкото действие” на Лудвиг фон Мизес е несъмнено едно от върховните постижения на обществената мисъл през ХХ век. За разлика от останалите учебници по икономика, пълни с диаграми и математически формули, Мизес използва съвсем различен, напълно уникален подход. Той обяснява икономическите принципи чрез анализ на поведението на отделния индивид.

…Поставяйки в основата на изследването действащия, избиращ човек, който непрекъснато решава въпроса за целите и за средствата, австрийският мислител анализира закономерностите на това действие не само в икономически, но и в широк исторически аспект. Последователно се открояват и подлагат на критичен анализ през призмата на класическия либерализъм такива вечни теми като отношението „индивид – общество” и „индивид – държава”.

По своя енциклопедичен икономически и философски обхват, размах и дълбочина на анализа, с ясния си стил и точност на изказа, „Човешкото действие” е истински шедьовър. Издаването й на български език с покрепата на Министерството на културата на Република България е изключително значим и достоен факт в духовната биография на българското общество.”

Проф. Валери Димитров, „Пророческият манифест на свободата в епохата на робовладелските контрареволюции”

http://library.ime.bg/choveshkoto-deistvie-1/


Запознайте се с колекцията ни на български и на английски език

от трудове на Лудвиг Хайнрих Едлер фон Мизес!

А за по-лесното и по-добро разбиране на теорията на Лудвиг фон Мизес и приноса му към човешкото познание ще ви бъдат полезни и речникът на термините, които Мизес използва, както и това издание. „Първостепенна задача на научната терминология е да улесни анализа на въпросите,  които са предмет на нейното изследване” – казва Мизес в „Човешкото действие”.

Mises Made Easier: A Glossary for Ludwig von Mises’ Human Action 

Percy L. Greaves, Jr.

Free Market Books, 1997

http://library.ime.bg/mises-made-easier/


Свързани публикации.