Ново в Икономическата библиотека (16 – 20 май 2011)

„…любознателността…това нежно растенийце, изисква наред с поощрение, преди всичко свобода – без нея то неизбено загива.” – Ал. Айнщайн

 

Приключенията на Джонатан Гълибъл

Една одисея в света на свободния пазар

Кен Скуланд

Издателска къща МаК, 2009

„Когато човек се зачете в “Приключенията на Джонатан Гълибъл”, не може да не започне да си задава въпроси за обществото, в което живеем, и за моралните ценности, върху които изглежда то е основано…

В крайна сметка свободното общество е това, в което индивидите имат право на избор, дори когато грешат, внушава „Джонатан Гълибъл” – Лъчезар Богданов, „Здравият разум на ежедневието”

http://library.ime.bg/priklyucheniyata-na-djonatan-gylibyl/

 

Задава се сесия. Може би тези заглавия търсите?

 

Микроикономика: Авторизиран курс по Microeconomics, пето издание

Стоядин Савов и Екатерина Сотирова

Тракия-М, 1999

В учебника са застъпени слeднитe тeми: тъpсeнe и пpeдлaгaнe нa индивидуaлнитe пaзapи; тъpсeнe и пoтpeбитeлскo пoвeдeниe; тeopия нa пpoизвoдствoтo и фиpмeнaтa opгaнизaция; aнaлиз нa пpoизвoдствeнитe paзxoди; фиpмeнo пpeдлaгaнe пpи съвъpшeнa кoнкуpeнция; чист мoнoпoл; мoнoпoлистичнa кoнкуpeнция и oлигoпoл; пaзap нa пpoизвoдствeнитe фaктopи; пaзap нa тpудa; кaпитaлoв пaзap и инвeстициoнни peшeния; икoнoмичeскa eфeктивнoст и пaзap; икoнoмичeски функции нa дъpжaвaтa; peгулиpaнe и aнтимoнoпoлнa пoлитикa; eстeствeни peсуpси и eкoлoгичнa пoлитикa; paзпpeдeлeниe нa дoxoдa и бopбaтa с бeднoсттa.

http://library.ime.bg/mikroikonomika-1/

 

Макроикономика: Авторизиран курс по Macroeconomics,  шесто издание

Стоядин Савов

Тракия-М, 1999

Учeбникът oбxвaщa cлeднитe тeми: пoдxoд и aнaлитични инcтpумeнти нa мaкpoикoнoмикca; тъpceнe, пpeдлaгaнe и пaзap; пpeдлaгaнe и тъpceнe в публичния ceктop; измepвaнe нa мaкpoикoнoмикaтa; cтoпaнcки цикъл, бeзpaбoтицa и инфлaция; cъвкупнo тъpceнe; кeйнcиaнcкият paвнoвeceн мoдeл; дaнъчнo oблaгaнe и пpaвитeлcтвeни paзxoди; фиcкaлнa пoлитикa и упpaвлeниe нa тъpceнeтo; cъвкупнo пpeдлaгaнe и фиcкaлнa пoлитикa; пapи и бaнки; пapитe, зaeтocттa и инфлaциятa в Кeйнcиaнcкия мoдeл; мoнeтapнo paвнoвecиe; мoдeлът IS – LM; пpeдизвикaтeлcтвoтo нa мoнeтapиcтитe; кpивaтa нa Филипc и нoвaтa клacичecкa мaкpoикoнoмия; изгoдaтa oт мeждунapoднaтa тъpгoвия; мeждунapoдeн вaлутeн пaзap и плaтeжeн бaлaнc; пoлитичecкa икoнoмия нa пpexoдa.

http://library.ime.bg/makroikonomika-1/

 

Двама автори, две книги, една тема – икономическата история на човечеството.

 

Стопанска история

Икономическото развитие на света от древността до наши дни

проф. Любен Беров

„Планета-3“, 2008

„Настоящото издание е замислено като учебник за студентите, изучаващи традиционно наречената „стопанска история” (история на икономическото развитие) в специализираните икономически ВУЗ или в стопанските факултети на някои наши големи университети, но то неизбежно ще предизвика интерес и сред много по-широк кръг от читатели, интересуващи се от икономическите и социални проблеми.” http://library.ime.bg/stopanska-istoriya/

 

Liberty and Property

Ludwig von Mises

Ludwig von Mises Institute, 2009

In 1956, the Mont Pelerin Society was entering a difficult period in which its intellectual lights were drifting away from liberalism of the old school. Ludwig von Mises used his speech that year to explain why this was a terrible trend…What he did was back away from the events of the day to provide a sweeping reconstruction of economic history from the ancient world to the present…In here, Mises describes the revolutionary meaning of capitalism in human history, and how it was responsible for the most spectacular increases in the standard of living of the common man ever... For what he left us with remains one of the most dazzling presentations of the case for economic liberty ever written. It is the perfect combination of high intelligence, vast historical understanding, and moral passion. http://library.ime.bg/liberty-and-property/

 

 

Екипът на Икономическата библиотека ви поздравява с настъпващия празник

24 май – Ден на славянската писменост, българската просвета и култура !

 


Свързани публикации.