Ново в Икономическата библиотека (11 – 15 юли 2011)

Не пропускайте лятното предложение на Икономическата библиотека на ИПИ и БМА!

 

През тази седмица Икономическата библиотека „откри” нова рубрика –  „Естествено право. Просвещение. Класика”. Наименованието е заимствано от колекцията на Либърти фънд „Естествено право и класически творби от епохата на Просвещението”, с която обогатихме книжния си фонд.

 Поредицата включва трудове в областта на естественото право, етиката, политическата теория, юриспруденцията и теологията. Неин главен редактор е Кнуд Хааконсен – професор по интелектуална история и директор на Центъра за интелектуална история към Университета в Съсекс, Англия.

Самото понятие интелектуална история означава история на интелектуалците, т.е. история на хората, които са създавали, обсъждали и пропагандирали различни идеи. За разлика от чистата история на философията (съответно на науката, литературата и т.н.) и от историята на идеите, с които тя е свързана тясно, интелектуалната история изучава идеите посредством културата, биографията и социалното обкръжение на нейните носители.

Събраната в 44 тома колекция включва трудове, написани през XVII в. и  XVIII в. и предоставя на читателите възможност за по-задълбочено и нюансирано запознаване с класическите либерални идеи и тяхното развитие. Сред избраните автори, творили във „века на философията”, ще откриете имената на Хуго Гроций, Самуел фон Пуфендорф, Франсис Хътчесън и Джордж Търнбул.

Първият автор, който ви представяме, е Хуго Гроций (1583 – 1645) – холандски юрист, философ, теолог и поет; един от основателите на теорията на международното право; основоположник на т.нар. школа на естественото право (естествено-правната школа). Основната й цел е да даде обяснение на въпроса за държавната власт, за държавата като законодател.

Хуго Гроций определя държавата като съвършен съюз от свободни хора, сключен заради правото и общата полза. Като юрист той счита, че това „обединение” трябва да е държава, основана на базата на един всеобщ, т.нар. обществен договор. Негова е заслугата в теорията на правото, за извеждане на идеята за всеобщност на човечеството (societas humana), включващо всички цивилизации.

 

Commentary on the Law of Prize and Booty

Liberty Fund, Inc., 2006

Knud Haakonssen, the General Editor of the Natural Law and Enlightenment Classics series, states, “Grotius’s work on the right of prize and booty is unusual. It has been argued in some of the most prominent recent scholarship that the work, while never published by Grotius himself, was the intellectual resource for much of his most important work. One chapter of the manuscript was used for his famous work on the free sea, Mare Liberum, and many of the most important features of his greatest work, De Jure Belli ac Pacis (The Rights of War and Peace), are either derived from, or revised versions of, the earlier writing.”

http://library.ime.bg/commentary-on-the-law-of-prize-and-booty/ 


The Free Sea

Liberty Fund, Inc., 2004

The freedom of the oceans of the world and coastal waters has been a contentious issue in international law for the past four hundred years. The most influential argument in favor of freedom of navigation, trade, and fishing was that put forth by the Dutch theorist Hugo Grotius in his 1609 Mare Liberum (The Free Sea).
Liberty Fund’s new edition of The Free Sea is the only translation of Grotius’s masterpiece undertaken in his own lifetime, left in manuscript by the English historian, Richard Hakluyt (1552–1616). It also contains William Welwod’s critique of Grotius (reprinted for the first time since the seventeenth century) and Grotius’s reply to Welwod. These documents provide an indispensable introduction to modern ideas of sovereignty and property as they emerged from the early-modern tradition of natural law.

http://library.ime.bg/the-free-sea/

 

The Rights of War and Peace

Liberty Fund, Inc., 2005

Since the nineteenth century, Hugo Grotius’s Rights of War and Peace has been the classic work in modern international law, laying the foundation for a universal code of law. However, in the seventeenth century and during the Enlightenment, it was considered a major defense of the rights of states and private persons to use their power to secure themselves and their property.
Book I examines the question of whether any war is just and who may lawfully make war. The causes of war; the implications of contracts, oaths, and promises; and the moral strictures of punishments are the subjects of Book II. The third book discusses what is lawful in war, the various kinds of peace and agreements given, and the treatment and ransoming of prisoners.

http://library.ime.bg/the-rights-of-war-and-peace-2/


Свързани публикации.