Ново в Икономическата библиотека (02 – 06 април 2012)

ДАРИТЕЛСТВОТО

  

„Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“.

Из завещанието на Евлоги Георгиев

 

На 13 март 2012 г. пред столичната общественост бе представена Енциклопедия «Дарителството: Дарителски фондове и фондации в България 1878 – 1951 г.», посветена на благородната традиция на дарителството и взаимопомощта в България. Тритомникът е съставен от екип на учени от БАН и е издаден с подкрепата на Българския дарителски форум и Фондация „Америка за България”.

Колегите ни от Българския дарителски форум бяха така любезни да дарят на Икономическата библиотека екземпляр от тритомника, за което сърдечно им благодарим.

 

Енциклопедия Дарителството. Дарителски фондове и фондации в България 1878-1951

Веска Николова, Росица Стоянова (съставители)

Български дарителски форум, ИК „Проф. Петко Венедиков“, 2011

Енциклопедията представя историята на дарителството в България от 1878 до 1951 г. чрез личните истории на хора, които са имали щедростта и волята да променят света около себе си и често са превръщали дори своята лична загуба в дарителски жест.

Благодарение на тях сме имали и имаме досега училища, университети, болници,  библиотеки, културни паметници, както и дарителски фондове и фондации, които са подпомагали развитието във всички сфери на обществения живот.  

Тази енциклопедия не просто възстановява историческата памет

за една забравена традиция, но и дава отговор на редица неизяснени досега въпроси от българската история, отнасящи се до взаимоотношенията държава – обществени организации – граждани. Тя всъщност разказва за възникването и съзряването на българското гражданско общество от края на ХІХ до средата на ХХ в.


Свързани публикации.