Ново в Икономическата библиотека (02 – 04 май 2012)

 СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО – ПОЛИТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ

 

„Цивилизацията, такава каквато я познаваме днес, не би могла да се развива,  нито пък да оцелее, без съответните продоволствени ресурси.”

Норман Борлауг[i]

 

Българското земеделие и очаквани резултати от предложените промени в ОСП

Румен Попов, Божидар Иванов

Авангард Прима, 2012

Целта на този труд е да направи преглед както на основните тенденции, протичащи в сектора от 1998 г. до сега, така и да даде предварителна оценка за резултатите от приложението на предложените  през октомври 2011 г. промени в ОСП, специално в регулациите, отнасящи се до директни плащания.

http://library.ime.bg/bylgarskoto-zemedelie-i-ochakvani-rezultati-ot-predlojenite-promeni-v-osp/


Средносрочни приоритети на селскостопанската политика на България

Румен Попов

Селскостопанска академия, 2011

Целта на настоящето изследване е да се определят средносрочните приоритети в развитието на селскостопанската политика на България, което следва да е резултат от оценката на въздействието на няколко групи фактори, определящи развитието на българското земеделие и селски райони.

http://library.ime.bg/srednosrochni-prioriteti-na-selskostopanskata-politika-na-bylgariya/


Производствени разходи за основни земеделски продукти в страните от ЕС

Колектив

Авангард Прима, 2011

Проектът FACEPA (Farm Accountancy Cost Estimation and Policy Analysis of European Agriculture) се финансира от седма рамкова програма на ЕС. Целта на проекта е да оцени, изчисли и славни производствените разходи в земеделието на база данните от системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ). Книгата включва материали на отделните партньори в проекта и има за цел разпространението на основните резултати от проекта сред заинтересованите страни.

http://library.ime.bg/proizvodstveni-razhodi-za-osnovni-zemedelski-produkti-v-stranite-ot-es/ 


Rural Development, Natural Resources and the EnvironmentLessons of Experience in Eastern Europe and Central Asia

The World Bank, 2000

This volume documents the development experience in rural, natural resources and environment projects, and research and technical assistance activities in the Eastern Europe and Central Asia Region. This experience has varied widely between sectors and between countries. However, certain lessons learned should inform future activities in the same sectors. Some of the most important findings for these economies include the importance of institutional capacity to sustain reforms, the value of facilitating local participation to increase the sustainability of development programs, and the requirements for fostering a dialog between stakeholders, including the private sector.

http://library.ime.bg/rural-development-natural-resources-and-the-environment/

 

The Bias Against Agriculture: Trade and Macroeconomic Policies in Developing Countries

Romeo M. Bautista, Alberto Valdés

ICS Press, 1993

This volume is based primarily on research conducted at the International Food Policy Research Institute (IFPRI) beginning in the early 1980s on the influence of trade and macroeconomic policies on the agricultural performance of developing economies. In June 1987 IFPRI sponsored a workshop on the subject, held in Annapolis, Maryland, that gathered senior policy makers and analysts from developing countries along with the researchers who participated in the country case studies. Most of the papers presented at that workshop, subsequently revised, are included as country chapters in this volume. We also invited the contribution of other chapters, with an eye to l ending additional perspectives on the subject.

http://library.ime.bg/the-bias-against-agriculture-/


Arator: Being a Series of Agricultural Essays, Practical and Political In Sixty-Four Numbers

John Taylor

Liberty Fund, 1977

This discussion of the social order of an agricultural republic is Taylor’s most popular and influential work. It includes materials on the relation of agriculture to the American economy, on agriculture and politics, and on the enemies of the agrarian republic. Both statesman and farmer, Taylor is often considered the deepest thinker of all the early Virginians.

http://library.ime.bg/arator/ 

 [i] Норман Ърнест Борлауг – американски агроном и икономист, наричан бащата на зелената революция; удостоен с Нобелова награда за мир (1970) за постижения в областта на селското стопанство. 

 Свързани публикации.