Нови книги в икономическа библиотека (27 ноември – 3 декември)

Икономическата библиотека на ИПИ и БМА –

място за срещи и дискусии

27 ноември – 03 декември 2010

 

 

 

 България в международните класации

69 мерки за икономически растеж

 

Зорница Славова, Петър Ганев

Прима принт ООД, 2010

 

За втора поредна година екипът на ИПИ в партньорство с Фондация за свободата „Фридрих Науман” систематизира в общо издание най-известните международни индекси за развитие, за да проследи мястото на България спрямо най-добрите политически и икономически практики в различните страни. Публикуването за втори път на подобен сравнителен анализ едва ли може да се приеме за традиция, но със сигурност е начало на една добра и полезна практика. Къде е България в този процес?

…Без съмнение най-интересната и полезна част на изданието отново са  препоръките на авторите за промяна на публичната политика към по-голяма икономическа свобода, по-добра защита на правото на собственост, към повече предвидимост,  приемственост и сигурност в действията на държавата. Тези препоръки  демонстрират и за пореден път огромния експертен капацитет на гражданското общество.  Но не само това. Либералите винаги сме се стремели към „управление чрез обсъждане”. То може да съществува само в рамките на една разкрепостена държавна администрация и реформаторско законодателно мнозинство, готови винаги на равноправна дискусия с гражданското общество. http://library.ime.bg/bylgariya-v-mejdunarodnite-klasacii/

 

 

Марксизмът без маска: от заблуда към разруха

 

Лудвиг фон Мизес

Институт за радикален капитализъм „Атлас”, 2010

 

„Марксизмът без маска” представя поредица от лекции, изнесени от Лудвиг фон Мизес Сан Франциско през 1952 г. В деветте си лекции Мизес предлага ясно разбиране на фундаменталните грешки в теориите на Маркс за диалектическия материализъм и класовата борба, както и исторически анализ на действителните ползи от Индустриалната революция, с която се появява съвременното капиталистическо общество. Той обяснява също и ролята на спестяването, инвестирането и системата от печалби и загуби като двигатели на икономическия и културния прогрес. Всички изброени доводи и анализи са разгледани в по-широкия контекст на индивидуализма срещу колективизма, значението на свободата за достойнството и осъществяването на личността и опасностите от това да имаме патерналистична държава и да й поверим свободата и собствеността си. Така читателят придобива цялостен поглед върху класическо-либералния идеал за свободно и преуспяващо общество.     http://library.ime.bg/marksizmyt-bez-maska-ot-zabluda-kym-razruha/      

 

 

Meltdown Iceland

How the Global Financial Crisis Bankupted an Entire Country

 

Roger Boyes

Bloomsbury, 2009

 

`Boyes, an award-winning foreign correspondent who has been reporting in Icelandic affaires for the past three decades, gives an admirably succinct account of the Kreppa’s causes and effects. He shows the complex interweaving and rivalries within and between its nascent oligarchies, invariably with a telling detain to illuminate each stage of the descent into economic chaos’ –Scotsman  http://library.ime.bg/meltdown-iceland/


Свързани публикации.