Нов ремонт на пропуски в данъчно-осигурителното законодателство

Земеделците получиха още една възможност за оцеляване

Нови поправки в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 одобриха депутатите от бюджетната комисия. С промените по отношение на прякото облагане се дава възможност на земеделските производители да избират начина и реда на облагане на техните доходи получени от дейността. Целта на законопроекта, внесен от Десислава Танева и група народни представители, е да се въведе „справедлив” модел на облагане. Земеделските и тютюнопроизводителите, които не са регистрирани като ЕТ или търговски дружества, ще могат да се облагат както ЕТ.

Според досега действащия режим, доходите им се облагат след приспадане на 60% нормативно признати разходи без да се представят документи за това. Промяната им дава възможност да доказват документално своите реални разходи и така да се облагат по реда на корпоративното облагане. За тази цел ще бъде необходимо да се води счетоводство, като тези производители, чиито годишни нетни приходи от продажби са до 100,000 лв., могат да изготвят само ОПР, без да се публикува. Избраният начин на облагане ще трябва да се прилага поне за 5 години, с идеята да се улесни процесът на планиране на бюджетните приходи. Средствата за 2009 г., но получени под формата на европейски субсидии и доплащания през 2010, няма да се облагат, тъй като ще се третират по-реда на закона в сила до края на 2009 г., т.е. необлагаеми.

Коментар

Въвеждането на опростени и еднакви правила за всички пазарните участници в сектора на  земеделското производство е крачка в правилна посока. Все още обаче българското законодателство изостава значително от това в други европейски страни. Според думите на председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова единствено в България се прилага подходът за нормативно признати разходи, което далеч не отчита реалната ситуация. Нещо повече, наличието на тази възможност би дала пълното основание на ЕК де счете това за държавна помощ, били те 60 или повече проценти.

 

Свещениците и сестрите бяха пощадени

Депутатите единодушно подкрепиха и промяна в Приложение 1 към закона бюджета на общественото осигуряване, от което засяга размера на минималния осигурителен на медицинските сестри. Проблемът възникна при договарянето на праговете и прилагането на новия класификатор, което засегна около 31,000 лица. Минималният осигурителен доход за тях ще се намали на 500 и 540 лв. съответно за извънболничната и болничната помощ. Около 1,000 енорийски свещеници също ще се осигуряват на по-малка сума 307 лв. спрямо сегашната – 540 лв. Промените ще влязат в сила от 1 април. Разходната част на бюджета на НОИ ще трябва да се намали с около 5 млн. лв., на колкото се оценява ефектът от по-ниските планирани приходи до края на 2011 г.

Коментар

По-добре късно, отколкото несправедливостта да продължи цяла година. Логичният въпрос, който възниква обаче е всъщност как точно първоначално бяха определени праговете и как това да не се повтаря; как беше установена голямата разлика; дали това е факт за останалите професии.

Общото впечатление, че административно е много трудно и почти винаги в погрешната посока, усилието на чиновници да фиксират прагове – винаги има ощетени, а това струва пари и работни места.


Свързани публикации.