Ниепрепоръчваме

Възможно ли е ляв икономист да подкрепя глобализацията и свободнататърговия? Отговорът е да – ако е добър икономист. За да се убедите,прочетете стенограмата (или гледайте записа) от форума, на който бепредставена книгата “В защита на глобализацията” на Джагдиш Багвати,професор в Колумбийския университет в Ню Йорк.

Transcript of an Economic Forum: In Defense of Globalization

Стенограма
Видеозапис


 

 


Свързани публикации.