Ниепрепоръчваме

През тази седмица в София са проведе редовната среща на групата за ипотечнофинансиране в югоизточна Европа (www.ceemortgagefinance.org),координатор на която е Институтът за пазарна икономика. В нея участвахапредставители на банкови институции, застрахователни компании, консултантскифирми и Американската агенция за международно развитие.

Основният фокус на дискусиите беше наличието на достоверна информация занедвижимите имоти и оценка на кредитния риск от банките. Друга акцент бешеипотечното застраховане – какво представлява, как действа и къде се прилагапо света.

Презентациите от срещата можете да намерите на страницата на ИПИ: http://www.ime.bg/bg/Mortgage.html

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.