Ниепрепоръчваме

Какво представлява сивата икономика, защо съществува тя,какви стимули принуждават хората и фирмите да работят в неформалниясектор, какъв е размерът на сивата икономика, пречи ли сивата икономикаили помага. На тези въпроси се опитват да отговорят професор Ханс Зенхолци Фридрих Шнайдер:

Hans F. Sennholz, TheUnderground Economy, 1984, Mises Institute

Friedrich Schneider, Robert Klinglmair, ShadowEconomies around the World: What Do We Know?, 2004, Institutefor the Study of Labor, IZA DP No. 1043

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Предимствата начастната пенсионна система

Георги Ангелов, Мартин Димитров, Димитър Чобанов

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Данъчна реформа -единна данъчна ставка от 10%

Посетете новата страница на Института за пазарна икономика, посветенана данъчната реформа и предложението за въвеждане на единна данъчнаставка от 10% за всички преки данъци – данъка върху доходите, данъкавърху печалбата и осигурителните вноски.

 

 

 

 


Свързани публикации.