Ниепрепоръчваме

На многото професионални борци с корупцията в България, на онези, коитовземат решения за учредяването на такива програми, на журналисти и изобщона хората, които се интересуват от корупцията, ИПИ препоръчва статиятана Франклин Стийвс и Алън Русо “Анти-корупционните програми впост-комунистическите страни в преход и промените средата за воденена бизнес” (Anti-corruption programmes in post-communist transitioncountries and changes in the business environment, 1999-2002). Статиятаможе да бъде намерена на следния адрес в Интернет:

http://www.ebrd.org/pubs/econ/workingp/85.pdf

Статията е плод на изследване в двадесет и четири страни. Някои отинтересните изводи са следните: страните с ниско равнище на административнакорупция по-лесно прилагат анти-корупционни програми; членството в международниинициативи не променя нещата, а меренето на възприятието за корупциянай-често оказва въздействие върху самите възприятия, като ги повишава.

–––––––––––––––––––––––-

На всички членове на партиите от управляващата коалиция (НДСВ, ДПСи други, отцепили се от тях), които смятат себе си за либерали, препоръчваметекста на Нобеловия лауреат Фридрих Хайек Принципи на либералния общественред.

Фридрих Хайек, Принципи на либералния обществен ред

–––––––––––––––––––––––-

 

 

 


Свързани публикации.