Ние препоръчваме

Ние препоръчваме новата книга на Марк Скаусен, озаглавена “Виена и Чикаго: приятели или врагове? (Приказка за две школи в свободната пазарна икономика).” Книгата се появи през юли т.г., може да бъде намерена в “Амазон” и струва около 17 щатски долара (с меки корици). За тези, които ще я търсят – ето и точните й данни да английски: Mark Skousen , Vienna and Chicago, Friends or Foes? : A Tale of Two Schools of Free Market Economics, Washington DC, Capital Press, 2005.

Както си личи от заглавието, авторът прави опит да покаже каква е приемствеността и в какво се различават две от най-влиятелните течения в съвременната икономическа мисъл, свързани с имената на няколко нобелови лауреати по икономика.

Професор Скаусен е автор на около двадесет книги, една от тях е преведена на български, преподава в Колумбийския университет и е редактор на бюлетина за инвеститори “Прогнози и стратегии” .

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.