Ние препоръчваме

 

 

Излезе вторият брой на бюлетина на Руско-американския център по предприемачество в Москва (http://cfe.ru/bulletins/ ).

Тъй като тази седмица е наситена с коментари по повод поведението на Русия, може би на нашите читатели ще им бъде интересно да прочетат на неговата страница следната статия:

„Тайнствената руска душа ли? („Държавната власт и руските предприемачи: историческа разходка)” от Сергей Подболотов. Авторът е заместник-директор на Центъра за руски изследвания на Университета Билкент в Анкара.

Статията се характеризира със задълбочено познаване на проблема, но в нея няма аналогии със съвременни ситуации – тя се занимава с реформите от края на ХIХ и началото на ХХ век. Любителите на исторически поуки и аналогии могат сами да си направят изводите. Текстът е достъпен на два езика – английски и руски.

 


Свързани публикации.