Ние препоръчваме

През седмицата бяха приети на първо четене поправки в Закона за отбранатаи въоръжените сили на Република България. По този повод и поради голяматазначимост на темата припомняме коментара на ИПИ отпреди няколко броя. Вижhttp://www.ime.bg/pr_bg/211-5.htm

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.