Ние препоръчваме

Сборник материали,разпространени на Първа европейска ресурс банк, Боровец, 29-30 октомври2004 г.

*********

Ние смятаме, че българските граждани могат да извлекат много поукиот начина на работа и резултатите от работата на една сравнително уникалнаорганизация в САЩ, наречена Граждани против правителственото прахосничество(ГППП, или Citizens Against Government Wastehttp://www.cagw.org).

Подпредседателят на организацията Дейвид Уйлямс участва в Първата срещана РБЕ в Боровец. ГППП има повече от един милион члена. Те или самоизползват правото си за достъп до информация, или финансират ГППП даустановява конкретни случаи, в които местните, щатските или федералнотоправителства пилят чужди средства, за да публикуват тази информацияи с това предизвикат обществен натиск по-разумни правителствени разходи.

 

 

 

 


Свързани публикации.