Незабавна приватизация на столичния градски транспорт

 

Тази седмица стана ясно, че Столичният общински съвет подготвя обсъждане на възможността за увеличаване на цената на билета за градски транспорт. Основната причината за това е дефицитът на двете големи общински дружества, които осъществяват превоза на пътници – „Столичен автотранспорт" ЕАД и „Столичен електротранспорт"ЕАД, който се очаква да бъде 30 млн. лева в края на годината. На следващата таблица са представени някои основни характеристики на компаниите за 2008 година, които показват безнадеждното положение при финансирането на двете най-големи дружества.

Характеристики на общинските компании за превоз на пътници – 2008 г.

 

Загуба

(хил. лева)

Наети

по трудов договор

Месечна заплата (лева)

„Столичен автотранспорт" ЕАД

11 046

2162

869

„Столичен електротранспорт" ЕАД

1 832

2073

870

ОБЩО

12 878

4235

870

Източник: Доклад на столичния общински съвет за годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2008 г.

 

Междувременно с кредит за 18 млн. евро от Европейската банка за възстановяване и развитие ще бъдат закупени 30 нови тролея за столичния електротранспорт.

Всеки разумно мислещ човек ще види липсата на логика и развитие тук. От една страна страна градският транспорт в София работи на загуба, но иска да повишава качеството, от друга -цената на пътуването не трябва да става по-висока, докато не се повиши качеството.

Проблемите тук са два – точене на средства от бюджета за покриване на загубите и увеличаване на гратисчиите, които още повече задълбочават дефицита.

Решението на проблема обаче е едно – незабавна приватизация на столичния градски транспорт.

Икономическата теория и практика са доказали, че ефективността е присъща на частния сектор, защото на сметката на предприемача се пада както печалбата, така и загубата. Именно поради тази причина той е принуден да въвежда най-добрите решения. Ефектът от това ще е и намаляване на бремето върху бюджета и данъкоплатците, които в момента носят отговорност за финансирането на загубите и новите инвестиции.

Приватизацията чрез открит конкурс ще разбие монопола на общинските компании и ще доведе до конкуренция на най-доброто качество на най-добрата цена.     

 

 


Свързани публикации.