Неясната яснота по повод „Белене”

През седмицата министърът на финансите отговори на един от въпросите, които зададохме по повод бюджета на правителството за 2007 г.
Въпросът беше: къде са скрити средствата на ангажименти, поети от правителството през 2006 г., например за такъв ангажимент като изграждането на АЕЦ „Белене”?
Отговорът бе повече от ясен: в бюджет 2007 няма финансови средства за този проект, правителството ще участва с апортни вноски по реда на закона за насърчаване на инвестициите. Този проект бил „важен” и „добър” за България.

Коментар

1. Това е лоша новина за онези инвеститори, които са се надявали да се класират по реда на този закон за облаги за сметка на данъкоплатците в България.

2. Подходът, избран от правителството не увеличава, а намалява прозрачността на проекта „Белене”.

3. Единственият начин тази централа да бъде изградена без касовото участие на българското правителство е инвестицията да бъде финансирана изцяло със средства на „Газпром” или Руската федерация.

4. Това ще рече, че „Русия” строи атомна централа в „България”, без българското гражданство да е било уведомено, че точно това е идеята на предишното и сегашното правителство.

5. Такива намеци имаше в непрозрачния начин, по който бе взето решението за „Белене”, но идеята е, меко казано, нетипична за суверенна страна. Защо централата да не е финландска или канадска и защо да е точно там и точно сега да се строи – това са въпроси без отговор.

6. Твърдението на министъра, че проектът бил „добър” е странно или необосновано.


Свързани публикации.