Намалете осигуровките веднага!!!

 

Всички виждаме, че ситуацията в момента е по-различна от предходните години.

Икономиката ни се свива, търговията и инвестициите спадат чувствително, кредитирането е почти спряло. Най-тежкият ефект от всичко това е нарастващата безработица и нещо трябва да се направи, за да се създават и запазват работни места.

Ние вярваме, че по-ниските осигуровки са ключът към постигането на по-голяма заетост.  

Държавата ни облага, когато печелим и когато търгуваме, но най-тежкото облагане е именно, когато се трудим. Не е нормално държавата да налага сурови данъци върху труда на хората, а впоследствие да финансира програми за създаване на заетост, който така или иначе не работят. Истината е, че ако искаме повече работни места, то трябва да намалим облагането върху труда.

Неясната ситуация в момента прави политически трудно рязкото намаление на осигурителната тежест, но съвсем не невъзможно. Напротив, това е мярката, която ще остави повече пари у всеки един от нас, за да се справяме по-леко с ефектите от кризата в нашето собствено битие.

Още в бюджет 2010 могат да се направят промени, които да позволят намалението на осигурителните вноски с почти 10 процентни пункта.

Пенсионните вноски трябва да бъдат опростени и намалени. Вноските на работодателя и на работника не трябва да бъдат процентно обвързани. Вноската на работодателя трябва да отива изцяло в държавната хазна, а вноската на работника да отива изцяло в избрания от него частен пенсионен фонд.

Така вноската на работодателя може да бъде намалена от 10 на 8 процента от брутната заплата, като всичките 8 процента са за държавната хазна, а вноската на работника да бъде намалена от 8 на 6 процента от брутната заплата, като всичките 6 процента отиват в частния пенсионен фонд.

Предложението е представено нагледно тук (чрез картинки) – как е сега & как предлагаме да бъде!

Това би намалило пенсионните вноски общо с 4 процентни пункта, което заедно с далеч по опростеното разделение между работник и работодател, би смекчило чувствително ефекта за бюджета като е възможно дори приходите да нараснат, в зависимост от степента на изсветляване на икономиката в следствие на промените.

Хубавото при този тип разделение е, че в края на месеца, когато всеки един работник получи фиша със заплатата си, осигурителните вноски, които той вижда на фиша, ще бъдат изцяло за неговата собствена сметка в частния пенсионен фонд.

Единствено сумата, която остава скрита за него – осигуровките, платени от работодателя – ще отиват в държавата. Така системата би била много по-проста и ясна за всеки един работник.

Другото ни предложение е осигурителните вноски за всички по-малки фондове да бъдат премахнати.  Това не означава да закрием или премахнем тези фондове, а просто да променим начина им на финансиране.

Това са фонд Общо заболяване и майчинство, фонд Безработица, фонд Трудова злополука и професионална болест, както и фонд Гарант.

Осигурителните вноски за тези фондове са над 5 процента от брутната ни заплата, като те могат да отпаднат при промяна на начина на финансирането на самите фондове.

Предложението е представено нагледно тук (чрез картинки) – как е сега & как предлагаме да бъде!

Всеки един от тези фондове може да бъде изцяло финансиран от бюджета (тоест от данъците, които плащаме), което би струвало на бюджета по-малко от 1 млрд. лв. средства, които може и да бъдат компенсирани от по-ниската осигурителна тежест. Нещо, което наблюдавахме като ефект както при намаляването на корпоративния данък, така и при въвеждането на плоския данък.

Връзката между държавния бюджет и всеки един от тези фондове съществува и сега и не е никакъв проблем този тип финансиране да заработи още от утре. Това би опростило социално-осигурителната система като всеки един от нас ще внася осигуровки единствено за пенсия и здраве.

Нашите предложения могат да се случат изключително бързо, при това без сериозни сътресения нито за бюджета, нито за самото функциониране на социалните системи.

Във времена, в които безработицата се покачва и бизнесът изпитва сериозни затруднения, най-доброто решение е да бъде намалена социално-осигурителната тежест в страната. Това може да се случи още в рамките на следващия бюджет, при това с цели 10 процентни пункта. Тази промяна би улеснила живота на всеки един от нас, било то в криза или не.

 


Свързани публикации.