Намалете данъците, за да ги плащат

Тази седмица се появи идеята за въвеждане на наказателна отговорност за неплащането на данъци. В момента, както подробно обясни пресата, престъпление е само недекларирането на доходи или манипулирането на цифрите, което води до укриване или избягване на данъци. Ако парите, получени през годината са декларирани до средата на април, законът е спазен. Единственото наказание, ако данъците върху обявените доходи не се плащат, е годишна лихва. Все пак, ако неплатените данъци са над 5 хиляди лева, длъжникът няма право да напуска страната и задграничният му паспорт се отнема. Логиката на това криминализиране е, че, който е получавал доходи, трябва да ги декларира, а след това данъчните власти имат достатъчно средства да съберат вземанията.

Логиката на идеята от тази седмица е, че данъчните власти не могат събират онова, което са разбрали, че данъкоплатците дължат.

В момента в България основният проблем не е събираемостта на данъците, дори и така да изглежда на пръв поглед. Такъв проблем е справедливостта на общото облагане и обстоятелството, че гражданите не получават онова, за което са платили. Не малка част от тях плащат и на полицията, и на “охранители”. България е на първо място в цивилизования свят по охранители на калпак от населението. Всички те плащат за здравеопазване, но не всички ползват държавните болници и лекари. Става дума за около 2 милиарда лева. Всички плащат с данъците си държавните училища, но отделно плащат 1,5 милиарда лева да допълнителни обучители, когато децата им кандидатства в местен университет или реномирана гимназия. Оценките на средствата са на самото министерство на финансите. Тези пари за здраве, знание и сигурност не се приспадат от данъците. Всички тези и много други уж финансирани с данъци стоки и услуги всъщност се плащат два пъти. (1)

Личният подоходен данък е прекалено висок (непоносим ако прибавим и социалните осигуровки и всички други уж вече платени разходи) и е причина за неплащане и дори емиграция на гражданите.

Корпоративният данък, въпреки че бе намален няколко пъти, е достатъчно висок за да провокира неплащане и емиграция на капитали. По-долу се вижда какви са ставките в близките страни, които биха били предпочитано място за инвестиции от гледна точка на ниски и прости данъци и ниски разходи за преместване на бизнеса.

Страна

Корпоративен данък (2005)

Данък върху доходите (2005)

България

15%

10 – 24%

Румъния

16%

(плосък данък)

16%

(плосък данък)

Сърбия

10%

(плосък данък)

14 %

Македония

15%

15% и 18%

 

Какви ще са ефектите ако се криминализира неплащането на данъците:

•  Винаги има определена група, която е готова да избегне плащането на данъци – криминализиране на избягването само ще повиши разходите за прикриване от държавата;

•  Има две известни страни с такова криминализиране – САЩ и Русия. В САЩ този закон изглежда засяга най-вече мафиотите, защото там има безброй много начини за намаляване на данъчните задължения. В Русия, където също има много повече от България законови начини за намаляване на задълженията, криминализацията е начин правителството да изземва влияние, включително политическо. В България резултатът ще бъде преследване на дребни риби.

•  Очевидно е споменатото признание, че агенцията по приходите и изобщо данъчните власти не се ефективни. Криминализирането няма да повиши тази ефективност, поради високия размер и несправедливостта на облагането.

 

Какво всъщност трябва да се направи за да се повишат приходите от данъци?

 

1/ Намаляване на преките данъци. Т ака много от хората, които не са декларирали изобщо своите доходи, ще го направят. От друга страна, тези, които са декларирали наличието на данъчно задължение, но не са го платили, ще го сторят. Получените приходи в бюджета от данъци почти веднага ще нараснат и това ще стане без да представлява огромен товар за бизнеса и гражданите. Министерството може само да пресметне на какво равнище на намаляване на данъците, ще се получи съобразяване със законовите изисквания. Ако има нужда можем да му помогнем.

2/ Реформа на данъчната администрация. Намаляването на данъците ще опрости събирането. Националната агенция по приходите, която трябва да започне работа от януари 2006 г. няма да го стори. Как тогава държавата очаква данъкоплатците да бъдат коректни в случай, когато тя извършва събирането на данъците чрез сложна, лошо организирана, неефективна система. До момента, в който данъците са високи и хората виждат дефектите в системата те ще се възползват.

3/ Частно предлагане на публични услуги . То не трябва да се бърка с публично – частно партньорство. Такова и в момента съществува, но при укриването на данъци и непрозрачно изразходване на чужди публични пари за частни цели. Както стана дума, поведението, което тревожи министъра на финансите и главния прокурор, се подсилва и от публичните услуги, които се финансират чрез събраните данъци – с лошо качество, недостъпни в много случаи, съпроводени с много бюрократични пречки. Докато данъчната система не стане ефективна, прозрачна, по-честна, по-малко зависеща от политическите развития в страната, тя няма да стимулира гражданите и фирмите да плащат данъците си.

4/ Икономика на здравия смисъл . Хората не работят, за да плащат данъци, а поради някаква друга идея.

 

––––––––––––-

(1) Виж по-подробно бр. 249 от 11 ноември т.г.

–––––––––––-

(1) www.nsi.bg

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.