Най-накрая възможност за по-добри политики

Тази седмица беше публикуван[1] за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове. Това е дълго чакана промяна, която накратко:

  1. Ще задължи администрацията да провежда политики след като извърши предварителна оценка на въздействието на вариантите за действие;
  2. Ще задължи народните представители да изготвят предварителна оценка на въздействието на своите предложения;
  3. Ще задължи администрацията да организира по-ефективни обществени консултации със заинтересованите страни ПРЕДИ да промени дадена политика;
  4. Ще увеличи срока на обществените консултации от 14 на 30 дни;
  5. Ще задължи администрацията да коментира получените становища по време на обсъжданията.

 

Процес на изготвяне на политики в изпълнителната власт (стъпките в жълто са новите предложения) 

Освен процедурните промени, които ще гарантират по-добро качество на законодателството и провежданите политики, предложенията предвиждат и:

  • Повече прозрачност на процеса за гражданите;
  • Повече възможности за участие на заинтересованите страни;
  • Повече контрол вътре в администрацията;
  • Повече отчетност на администрацията и обратна връзка;
  • По-добро планиране на процеса.

 

Вярваме, че това са добри предложения, които, ако бъдат приети и прилагани на практика, ще докажат ефективността си.

 


[1] Виж тук: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1735


Свързани публикации.