Над една четвърт от общините в страната имат среден резултат Слаб (2) на матурата по български език

След като миналата седмица ви представихме резултатите от националното външно оценяване за 7 клас през 2022 г. по общини, днес разглеждаме представянето на държавните зрелостни изпити по български език и литература и математика за последната учебна година.

През 2022 г. общо 43 026 ученици са се явили на задължителната матура по БЕЛ, което е леко понижение спрямо предходната година, когато положилите изпита са общо 45 900. Средната оценка е „Добър“ 3,97 или 25 стотни по-малко от оценката за 2021 г. Този спад обаче е до голяма степен очакван, предвид промените в скалата за оценяване и повишаването на критериите.

Интерактивна версия на картата

Най-високи са оценките в общините Челопеч (5,02), Божурище (4,77), Драгоман (4,76), Златоград (4,71) и Стралджа (4,66), като и в петте общини броят на явилите се ученици е сравнително малък. Сред по-големите градски центрове най-добре се представят столицата (седмо място с оценка 4,43), Пловдив (осмо място с оценка 4,31) и Велико Търново (девето място с оценка 4,30). В дъното на класацията стоят общините Симеоновград, Куклен и Брацигово, при които средната оценка по БЕЛ е точно 2,00 при явили се съответно осем, седем и пет дванадесетокласници във всяка.

Общо 69 са общините, при които средната оценка не минава прага Среден (3,00), като само в две от тях повече от 100 зрелостници са положили изпита. Обичайно резултатите на малките общини варират повече, тъй като представянето на всеки ученик може да натежи много при определянето на средната оценка. По тази причина и обикновено общините, които се представят най-добре и най-слабо, са малки. Резултатите на тези общини са не само разнообразни, но и волатилни във времето, предвид че заемащите челни и последни позиции се различават значително през тази спрямо предходната година. В общо 24 общини не се е явил нито един ученик на матура по БЕЛ.

Интерактивна версия на картата

Тъй като е избираем, изпитът по математика е бил положен от далеч по-малко ученици – едва 1518, или едва 3,5% от всички зрелостници. Това е и причината средната оценка да е значително е по-висока (Добър 4,76), предвид че учениците избират втора матура по профилиращ предмет. Интересно е, че този резултат е с едва една стотна по-нисък от миналогодишния, когато обаче са се явили почти хиляда дванадесетокласници повече.

Най-високи са резултатите по математика в общините Дупница (5,53), Елхово (5,44), Джебел (5,25), Гърмен (5,23) и Силистра (5,21), като явилите се в нито една не надвишават петнадесет. В почти всички 59 общини с участие на тази матура положилите изпита се броят на пръсти, а само в две общини явилите се са над 100 – столицата с 431 ученици и средна оценка 4,93 и Варна със 185 ученици и средна оценка 5,09. В четири от общините – Трявна, Севлиево, Каварна и Брацигово –  средният резултат е точно 2,00, а в още три той не надвишава 3,00. И тук няма общини, които да се задържат най-горе или най-долу в класацията и през 2022 г., и през 2021 г., което е нормално, предвид че много общини дори нямат участие на тази матура през всяка година.


Свързани публикации.