Над 8,5 % от разходите на Парламента са за отпечатване на “Държавен вестник” (Ако ДВ е достъпен в Интернет, този разход няма да съществува)

Ускоряване “производството” на ДВ, съкращаване на времето, което сега е необходимо за придвижването на нормативните актове до знанието на хората. Преди да бъде отпечатано дори и първото хартиено копие, ДВ е в електронен вариант, тоест най-голямата част от работата е вече свършена и остава единствено файловете да бъдат качени в Интернет.

 • Невероятно по-евтино е – спестяват се всички разходи по отпечатването (за 2005 г. – 25 520 копия от всеки брой) или те са минимални ако все пак се правят няколко копия за историята (за Народната библиотека, националния архивен фонд)

 • Много по-добра оперативност на вестника, спестяване на време чрез по-бързо откриване на необходимата информация чрез система от хипертекст протоколи (линкове). Възможности за бързо и целенасочено търсене и в предишни броеве, използване на всички актуални Интернет технологии, които облекчават и опростяват работата с информация.

 • Отпадане на необходимостта от транспортиране, разнасяне, продажба, съответно намаляване и на общите разходи на редакцията на ДВ – Парламента – бюджета.

 • Предоставяне на възможността ДВ да бъде четен от всеки, който иска да знае законите, които трябва да спазва и какви права му е отредило неговото правителство. Разбира се това трябва да е напълно безплатно за всички, тъй като вече веднъж е платено с данъци.

 •  

  Следващото Приложение систематизира това, което правителствата на държавите, към които се стремим са направили за своите граждани и фирми по отношение на официалните държавни издания. Нашето правителство и Парламент ако наистина искат не само да споменават думи като “ефективност”, “законност” и “развитие”, а и да ги прилагат, би трябвало да последват техния пример.

   

  Забележка: Не само тези страни, дори в Албания срещу първоначална такса и 20 евро на година може да се прочете цялото законодателство в Интернет.

   

  Приложение

  Държавните вестници в ЕС25

  Всяка страна член на Европейския съюз и самият ЕС публикуват законодателството си, както и официални съобщения и обявления в официални периодични издания. В някои страни изданието е само едно, което съдържа цялата официална информация, която е прието да се публикува, докато в други има повече – специално издание за законодателство (legal gazette ; Gesetzblatt) и едно допълнително, в което се публикуват утвърдени официални съобщение (official gazette ; Amtsblatt).

   

  Реалността е следната:

  Таблица 2

  Държава, име, вид на изданието и адрес

  Отговорна институция и характер

  Достъп в Интернет

  Текстовете и дата, от която са публикувани

  Официален характер?

  Допълнения в Интернет на адрес:

  Европейски съюз“Official Journal of the European Union” – legal gazette – http://europa.eu.int/eur-lex/

  Office for Official Publications of the European Communities – междуинституционална служба, Ген.-директорат на ЕК

  Безплатен

  PDF от 1998
  TIFF от 1952

  Обновяват се ежедневно

  Не

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1eu.htm

  Белгия – “Belgisch Staatsblad” – legal gazette – http://www.staatsblad.be/cgi/welcome.pl

  http://www.moniteur.be/cgi/welcome.pl

  Belgisch Staatsbladpart of the Federal Public Service Justice

  Безплатен

  ASCII и PDF от 1997

  Да, публикуват се само 5 бройки на хартия

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1be.htm

  Чехия – “Sbirka zakonu – Sb. (Collection of Acts) – legal gazette

  Sbirka mezinarodnich smluv – Sb.m.s.

  (Collection of International Treaties) – legal gazette – http://www.mvcr.cz/2003/rady/sbirka_rady.html

  Ministerstvo vnitra Ceske republiky
  Odbor komunitarniho prava – част от министерство на вътрешните работи

  Безплатен

  PDF от 4.4.1945

  Не

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1cz.htm

  Дания – “Lovtidende(Official Journal) – legal gazette – http://www.retsinfo.dk/lovtid/lovtid.htm

  Civilstyrelsen

  (Civil Affairs Agency) – част от министерство на правосъдието

  Безплатен

  HTML от 1995

  След приемане на изм. в закона, да + само едно хартиено копие

  https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf/info/data/prod/html/gaz1dk.htm

  Германия – “Bundesgesetzblatt (BGBl.)(German Federal Legal Gazette) – legal gazette – http://www.bundesgesetzblatt.de

  Bundesanzeiger (BAnz)(Federal Gazette) – official gazette

  Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft GmbH (Bundesanzeiger Publishing House Co. Ltd.) – частна компания; Федералното правителство на Германия, представено от федералното министерство на правосъдието държи 35,1 % от акциите

  Безплатен

  PDF от1998

  Не

  <Ahref="https://forum.europa.eu.int/irc/opoce/ojf


  Свързани публикации.