Началото на политическия сезон: разположение на силите

По всичко изглежда, че предизборната година ще е интересна. Това не означаваобаче, че ще тя е ползотворна за развитието на икономиката през и след 2005г.

Положителните развития досега

По всичко изглежда, че за първи път от години насам обсъждането на възможноститеза намаляване на данъците и съответно намаляване на държавните разходи щебъде част от обсъждането на бюджета и данъчните закони.

МВФ и Световната банка защитават рационални, макар и скромни, променив стопанската политика. Тези мерки, с малки изключения, се поддържат отфинансовата общност, деловите среди и независимите експерти. За съжаление,няма политическа партия, която да предлага нещо по-съществено.

Подготовка на управлението на БСП

Повечето от идеите за промени засега спадат или по-скоро би трябвало дабъдат отнесени към пакета икономически и други политики, които биха отстоявалии прокарвали социалистите.

Към този вид политика спадат както някои отдавна пропагандирани идеи,така и някои по-неочаквани развития на стопанско-политическия дебат от тазиседмица, например:

а) семейното подоходно облагане: то не увеличава съществено разполагаемиядоход на гражданите, не съдейства за по-лесното отглеждане на деца, усложняваданъчната среда, но е “нова” фискална идеология, която – разчита се – щезаблуди избирателите;

б) въвеждането на минимална заплата от 150 лева: няма никакво съмнение,че такъв ход е крайно вреден, увеличава сивата икономика, намалява заетосттаи увеличава разходите на домакинствата и фирмите; ритуалният танц по въпросаувеличава шансовете за явно или не коалиране на НДСВ (части от него, някоиминистри) с БСП;

в) същият смисъл има и приемането на закона за “отнемане на незаконнопридобитото имущество”, и обсъждането на противоположните варианти за проектозаконитеза промяна в съдебната система;

г) нито народните представители изобщо, нито особено тези от опозициятаобръщат внимание на проекта АЕЦ Белене; те са оставили правителството безсъществени аргументи и дебат да наложи на страната разходи за поне 50 годининапред, без от това ползите да са дори приблизително ясни;

д) “разследването” на външнотърговски дружества и т.нар. натрупване навъншния дълг през 1984-1989 г. увеличава шансовете за по-добро финансиранена кампаниите на онези, които ще разследват и ще бъдат разследвани; печелившиот начинанието ще окажат кръгове или индивиди от БСП и правителството; иронияе, че това разследване бе инициирано от опозицията.

На какво не се обръща внимание?
Много от изброените по-горе развитие, ще преопределят стопанското развитиена страната (разходи на правителството, данъци, възможности за манипулиранена съдебната система и политическите противници и пр.) за много години напред.

В същото време не се прави и планира нищо или онова, което се прави ипредвижда е малко и половинчато, за решаването на следните съществени идългосрочни предизвикателства:

а) съществено и осезаемо увеличение на разполагаемия доход на фирми играждани, т.е. намаляване и на данъците и “социалните вноски”, и на държавнитеразходи (и увеличаване на жизнения стандарт и възможностите за дългосроченрастеж и конкурентност на граждани и фирми);

б) освобождаване на пазара на труда;

в) намаляването на квазиданъците, свързани с разходите за работа с правителството;например прилагането на политиката за ограничаване на административния контрол;

г) фискалната децентрализация;

д) реформата в образованието и обвързването на образованието с нуждитена стопанското развитие;

е) намаляване на вноските и реформа на разходно-покривната и в крайнасметка държавна система в пенсионното осигуряване;

ж) преразпределението на облаги през здравната каса, подържането на неефективнасистема на ценообразуване и харчове в здравеопазването, без зачитане направата на онези, които финансират касата.

Предимства в подготовката и реториката
НДСВ има естествена преднина, защото държавният апарат може да бъде впрегнатда работи и вече работи за избирателната кампания през 2005.

БСП има политическа рента от това, че запази избирателите си от 2001 г.(докато всички останали ги губят). Освен това обаче, БСП има мрежа от неправителствениорганизации и мозъчни тръстове, които вече работят по предизборните послания.

Към стопанската действителност на 1998-2004 г. се прилагат, най-вече отмедии и политически водачи, определения, които са всъщност приложими къмпериода 1993-1997. Това quid pro quo подронва авторитета на реформиски настроенитеполитици и партии.

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.