Може ли да видим скорошно раздвижване на зърнените пазари?

Пшеницата получи лека подкрепа на основните пазари в края на септември и увеличи допълнително премията си спрямо царевицата. В основните производители от Черноморския регион – Русия и Украйна, търсенето на зърно намаля през последните две седмици. Средните цени при условия FOB за основните търгувани култури в последната седмица на септември се движеха както следва:

 

 Пшеница*

Царевица

Слънчоглед

Русия**

$230-235

$198

$415

Украйна

$245

$198

$415

България

$232-240

$198

$395

* хлебна пшеница, 12,5% протеин

** цени в пристанищата на Азовско море

Източник: Apk-Inform

До средата на октомври не се очакват съществени промени в цените. Русия ще започне интервенция в азиатските части на страната, където цената на пшеницата продължава свободния си ход надолу.

Съществува възможност за известно повишаване на цените в Черноморския регион в края на годината заради слухове за ограничаване на износа от Украйна. Причината е в лошите перспективи пред есенната кампания. Влажното време създава сериозни трудности пред сеитбата, която изостава значително от миналата година.

Допълнителни перспективи пред пшеницата има и по отношение на глобалното търсене – Китай и Бразилия увеличават вноса си при компрометирано предлагане от Аржентина.

Ако блокираната работа на американското правителство продължи по-дълго, това също може да окаже влияние на борсовите цени. Спирането на ежемесечните доклади на USDA първоначално може да доведе до изтегляне на капитали от стоковите пазари.

Повече по темата можете да прочетете в брой 13 на Зърнен бюлетин.


Свързани публикации.