Могат ли да се справят с корупцията местните власти

Тази седмица беше представено първото издание на изследването „Индекс на местната система за почтеност – 2015„, разработвано от Асоциация „Прозрачност без граници“. Изследването представлява  сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, ролята и значението на ключови институции и социални актьори на местно ниво във 27 общини в областните центрове на територията на страната (София област и София-град са представени заедно).

Общата картина на Индекса на местната система за почтеност поставя общините София, Бургас, Стара Загора, Русе и Габрово на първите пет места, като дори и най-добрият резултат, този на София (3,59 т.) е далеч от максималната възможна оценка от 5 точки. На дъното на класацията са общините Хасково, Варна, Видин, Кърджали и Силистра.

Тези резултати се формират на базата на оценките в девет категории индикатори. Най-висок е средният резултат на общинската администрация, където водят Габрово, Бургас и Добрич, а на следващо място е представянето на общинския съвет с най-високи резултати на Бургас, Велико Търново и Габрово. Това доказва, че добрите практики за прозрачност и публичност на местните администрации работят и дават по-високи оценки и резултати. 

Съдилищата и полицията получават най-ниските резултати сред публичните органи. Най-ниски в индекса на местната прозрачност са оценките за полицията в Смолян, Хасково и Добрич, а за съдилищата – в София, Пловдив и Велико Търново. Изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие” ясно показва, че като цяло се наблюдава обратнопропорционална връзка между икономическото развитие и ефективността на съдилищата. Колко по-развити икономически са областите, толкова по-натоварен и съответно неефективен е съдът. Това се доказва за пореден път и от Индекса за местната почтеност. Все пак силно притеснително е, че дори и най-високите оценки в тази категория, тези на общините Разград, Враца и Търговище са около 3,5 т., което е далеч от максималните 5 точки.

Корупцията в България е често критикувана от редица международни институции, а изследванията представят страната като една от най-силно корумпираните в ЕС. Нещо повече – от години не се забелязват[1] сериозни действия срещу корупцията и тя продължава да дърпа икономиката, доходите и растежа назад. Обикновено се говори за корупцията по високите етажи на властта и в централната администрация, но работата на местните власти е един от ключовите елементи на ефективната администрация.

Съпоставянето на индексите за местна почтеност на отделните областни центрове с данните за БВП и чуждите инвестиции, разкрива защо борбата с корупцията е толкова важна. Накратко, ефективната борба с корупцията привлича повече инвестиции и води до по-високи доходи.

Оценката на борбата с корупцията на местно ниво показва добрите примери, дава информация за проблемите и може да послужи за развитието на капацитета на местните власти за прилагане на дългосрочни устойчиви антикорупционни политики, каквато е и целта на изследването.

 

 


[1] Това е видно и от международния индекс „Възприятие на корупция


Свързани публикации.