Миша стъпка в отбраната

 

Тази седмица правителството одобри поредната реформа за преструктуриране на администрацията на военното министерство. Чрез промените от четири стари дирекции се образуват две нови – дирекция „Финанси" и специализираната дирекция „Планиране, програмиране и бюджет". В резултат на това преструктуриране администрацията (обща и специализирана) в Министерство на отбраната ще намалее с 12 души. Като се има предвид, че тази крачка е продиктувана от стремежа за реформиране на Министерство на отбрана в условията на криза, подобна промяна изглежда просто отбиване на номера. Може и да се окаже успешна, но съвсем не е достатъчна. Ефективната реформа в българската отбрана трябва да се състои главно от:

1) драстично намаляване на броя на заетите в областта на отбраната – в момента раздутият персонал (особено що се отнася до командния) гълта огромни средства от бюджета. Големината на министерството надвишава тази в почти всички европейски страни.

2) съкращаване на разходите за отбрана – имайки предвид, че България не е под реална заплаха за война и членството й в най-големия отбранителен съюз, поддържането на такава големина на армията е просто разхищение на средства. Спорно е и доколко обосновано и прозрачно се купува скъпоструващото военно оборудване. Като процент от БВП военните разходи и тук изпреварват повечето европейски държави. Само преди около половин година министърът на отбраната съобщи за разходи на стойност над 1 млрд. лв., изхарчени през последните няколко години за ненужна военна техника.

3) приватизация на военните имоти – българската армия разполага с огромен брой имущество, които в голямата си част не се използват пряко по предназначение за целите на армията. Продажбата на ненужните имоти ще освободи средства, които могат да се използват за модернизация и повишаване на ефективността в министерството. Разбира се цялата процедура трябва да се осъществи прозрачно и законосъобразно.

Тези стъпки са относително лесно осъществими и не изискват допълнителни разходи. Така основната предпоставка за цялостна реформа остава само политическата воля.


Свързани публикации.